Błędy przy split payment – jak je naprawić i uniknąć sankcji?

Po kilku miesiącach praktyki przedsiębiorcy nabyli już pewnej sprawności w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Zdarzają się jednak konkretne błędy przy split payment, które, w większości, niosą ze sobą przykre konsekwencje. Jakie to błędy i jak ich uniknąć? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Najpowszechniejsze błędy przy split payment

Kilka razy już poruszaliśmy temat split payment, by jak najlepiej przygotować wszystkich na wejście w życie nowych przepisów. Mechanizm podzielonej płatności już funkcjonuje, jednak zdarzają się błędy, które mogą nieść przykre konsekwencje. Omawiamy najczęstsze pomyłki i podpowiadamy, jak je naprawić.

Sprzedawca nie opatrzył faktury opisem „mechanizm podzielonej płatności”

Sprzedawcy, który nie opatrzył faktury opisem „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że miał taki obowiązek, grozi 30-procentowa sankcja VAT (na podstawie art. 106e ust. 12 ustawy o VAT). Jedynym sposobem na uniknięcie sankcji jest współdziałanie z nabywcą tak, by dokonał on przelewu należności w podzielonej płatności, mimo że na fakturze nie było odpowiedniego oznaczenia (art. 106e ust. 13). Wówczas pozostaje sprzedawcy dopełnić obowiązku skorygowania faktury i uzupełnienia jej o oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Alternatywnym wyjściem technicznym jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

Nabywca nie zastosował mechanizmu split payment mimo wymogu

Większe sankcje mogą spaść na nabywcę, który omyłkowo nie zastosował mechanizmu podzielonej płatności, mimo że charakter transakcji go do tego zobowiązywał, a faktura była oznaczona słowami „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli zapłaci za taką fakturę poza split payment, to nie dość, że grozi mu 30-proc. sankcja VAT, to jeszcze nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodów (art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT lub art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT).

Co można zrobić by unikną sankcji VAT? Nabywca uniknie jej, jeżeli sprzedawca rozliczy cały VAT z faktury, która powinna zostać zapłacona w podzielonej płatności, a nie była (art. 108a ust. 8 ustawy o VAT).

Sprawa nie jest taka prosta jeśli mowa o konsekwencjach w podatku dochodowym. We wszystkich sytuacjach, gdy płatność, mimo obowiązku, zostanie dokonana poza split payment, nabywca nie uniknie wykluczenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy faktura nie zawiera wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności).

Nabywca, który omyłkowo nie zastosował mechanizmu podzielonej płatności, mimo że charakter transakcji go do tego zobowiązywał, ma jedno wyjście, które pomoże uniknąć mu konsekwencji w podatku dochodowym. Może skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić o zwrot pieniędzy ze względu na niezastosowanie mechanizmu split payment i uregulować należność ponownie z zastosowaniem właściwych przepisów. Nabywca może poprosić również o zwrot jedynie równowartości VAT-u z transakcji, którą przeleje następnie na rachunek VAT sprzedawcy, wypełniając tym samym wymogi obligatoryjnego MPP. Zwrot otrzymanej należności pozostaje jednak w decyzji wystawcy, obowiązujące przepisy nie nakładają bowiem takiego obowiązku na sprzedawcę.

Przelanie błędnej kwoty VAT w mechanizmie podzielonej płatności

W przypadku przelania omyłkowo wyższej kwoty podatku VAT niż wynika to z faktury należy porozumieć się ze sprzedawcą i w ten sposób odzyskać wartość nadpłaty. Należy pamiętać, że sprzedawca nie ma możliwości zwrotu nadpłaty z rachunku VAT, musi jej dokonać ze standardowego rachunku rozliczeniowego. W związku z faktem, że nadpłata nie powoduje uszczupleń podatkowych, nabywcy nie grożą sankcje karno-skarbowe z tego tytułu.

Błędy przy split payment – omyłkowa płatność w MPP na konto innego podatnika

W przypadku wpłynięcia na nasze konto firmowe środków, które powinny trafić do innego odbiorcy, mamy obowiązek zwrócić je do nadawcy lub przelać do właściwego odbiorcy, o ile jest nam znany. Podobnie, gdy to my dokonamy płatności na konto niewłaściwego podatnika – powinniśmy zwrócić się do niego o zwrot środków. Jeżeli podatnik nie dokona takiego zwrotu staje się odpowiedzialny solidarnie za nienależnie otrzymany podatek VAT, a wartość ewentualnej sankcji zależy od wysokości kwoty podatku VAT, który w wyniku błędu wpłynął na konto przedsiębiorcy i nie został zwrócony nadawcy.