Skip to content
Skip to content
grimp zielona góra

BIURO RACHUNKOWE GRIMP ZIELONA GÓRA

Dzięki nam, ze wszystkim

zdążysz na czas!

terminy księgowe

GRIMP

Terminy księgowe

Chcemy zadbać abyś o wszystkim pamiętał. 

WAŻNE TERMINY W KSIĘGOWOŚCI

Ważne terminy podatkowe

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7. W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie; rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale
 • do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczenia kwartalnego należy to zrobić do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał

WAŻNE TERMINY W KSIĘGOWOŚCI

Ważne terminy księgowe –
roczne zeznania podatkowe

 • PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:
  do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok
 • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni
 • PIT-4R do 31 stycznia
 • deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia za rok poprzedni

Zadzwoń teraz i
nawiąż współpracę

WAŻNE TERMINY W KSIĘGOWOŚCI

Ważne terminy księgowe –
składki ZUS

 • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników
 • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń do nas i
nawiąż współpracę

ważne terminy do księgowości
grimp zielona góra