Skip to content
Skip to content
grimp zielona góra

BIURO RACHUNKOWE GRIMP ZIELONA GÓRA

Wciel w firmę

plan naprawczy

doradztwo gospodarcze

GRIMP

Doradztwo gospodarcze

Firma może znaleźć się w kryzysowym położeniu. Jeśli czują Państwo, że z jakiegoś powodu Państwa firma znajduje się w kiepskiej pozycji, stoi w miejscu, a chcą Państwo poznać tego przyczynę, zgłoście się do  specjalistów z GRIMP. Doradztwo gospodarcze traktujemy jako naszą misję – po zapoznaniu się z Państwa punktem widzenia, przeprowadzimy rzetelne analizy, rozszerzymy diagnozę firmy i zaproponujemy rozwiązania, które pozwolą postawić Państwa firmę na nogi.

Jak działamy? Co proponujemy? Jakie kroki i działania możemy podjąć?

GRIMP

Analiza i diagnoza
zastanego stanu firmy

Dobrze przeprowadzona analiza stanu firmy jest zawsze punktem wyjścia. Wyniki tej analizy są podstawą do tego, by zmiany będące następstwem jej wyników, przyniosły skuteczne rezultaty. Dokładna, rzetelna i bardzo szczegółowa analiza jest zatem kluczowa dla naszego sukcesu. 

Wyniki analizy zestawiane są zawsze z planem strategicznym firmy – sprawdzamy jakie założenia i cele są realizowane, gdzie pojawiają się problemy i słabe punkty, a które obszary działają skutecznie. Sprawdzamy wszystkie działy firmy i wszystkie sektory jej funkcjonowania. Wynikiem analizy są wnioski oraz zaproponowane rozwiązania, będące tzw. planem naprawczym.

Zadzwoń teraz i zapytaj o diagnozę stanu firmy

GRIMP

Plan naprawczy

Plan naprawczy to ogół zaleceń i wskazówek, jakie przygotowujemy po analizie i jakie należy wdrożyć w firmie, by poprawić jej sytuację i zapewnić sobie sukces. Z doświadczenia wiemy, że dominującym problemem są problemy z tzw. cash-flow, czyli płynnością finansową.  Jest to nadrzędny aspekt funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od branży i wielkości. Nasz audyt wykaże, jak Państwa firma radzi sobie z cash-flow i czy stosuje sprawdzone rozwiązania, które generują odpowiednią płynność. Naszym celem jest zapewnienie firmie dodatniego wyniku przepływów.

Zwracamy również uwagę na rdzeń firmy i jej core business. Kompetencje pracowników, specjalizacje działów oraz ich skuteczność i wartość dla całości biznesu mają ogromne znaczenie. Z wyników naszego audytu dowiedzą się Państwom, jak i co zmienić w firmie, by poprawić jej działanie.

Wszelkie zaproponowane przez nas zmiany przedstawiane są wskazanym przez zarząd organom, które stwierdzą, czy zaproponowane zmiany mają być wdrożone w życie czy też nie.

Jak wygląda wdrożenie w życie planu naprawczego

  • uzyskanie dodatniego cash-flow
  • uzyskanie aprobaty planów restrukturyzacji
  • komunikacja z pracownikami, instytucjami i organami
  • wdrożenie planu restrukturyzacji w życie
  • kontrola przebiegu planu restrukturyzacji
  • zakończenie restrukturyzacji
  • wnioski i zalecenia na przyszłość

Zalecenia na przyszłość

Po wdrożeniu planu naprawczego sprawdzamy jakie przyniosło to efekty i czy firma rzeczywiście znajduje się w lepszej kondycji oraz jak obecna sytuacja wróży na przyszłość. W czasie prowadzenia restrukturyzacji, wdrażane są różne ulepszenia, narzędzia, mechanizmy kontrolne. Po czasie, który wyznaczamy za okres „kwarantanny”, prowadzimy wnikliwą kontrolę i sprawdzamy, czy nasze założenia przyniosły zmierzony efekt oraz przygotowujemy specjalny raport. Jeśli w międzyczasie okaże się, że można poprawić coś jeszcze, przedstawiamy kolejne wnioski i propozycje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zaplanuj z nami
naprawę twojej firmy

analiza stanu firmy
grimp zielona góra