CIT estoński – wady i zalety

Ostatnio przedstawialiśmy bliżej CIT estoński i omawialiśmy, kto może skorzystać z tego rozwiązania. Estoński CIT wszedł w życie w 2021 roku, jednak dopiero teraz zyskuje na popularności. Tym razem więc przestawiamy, jakie wady i zalety niesie CIT estoński.

CIT estoński zalety

CIT estoński w ostatnim czasie stał się popularną alternatywą dla opodatkowania podatkiem dochodowym. Korzyściami wynikającymi z przejścia na CIT estoński są:

  • odroczenie czasu zapłaty podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku,
  • brak obowiązku płacenia zaliczek na CIT w trakcie roku podatkowego,
  • preferencyjne opodatkowanie,
  • zminimalizowanie obowiązków sprawozdawczych,
  • efektywność opodatkowania zysku.

CIT estoński wady

Z drugiej strony CIT estoński związany jest z pewnymi ograniczeniami. Są to miedzy innymi:

  • brak możliwości łączenia z ulgą B+R, IP BOX,
  • brak możliwości odliczania darowizn i rozliczania strat,
  • brak możliwości należenia spółki do grupy kapitałowej,
  • niemożność skorzystania przez podmioty giełdowe (MSR),
  • otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za ukryte zyski.

Przejście na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT estoński) wymaga rozważenia zarówno jego korzyści, jak i wad. Skorzystanie z tego rozwiązania może przyczynić się do obniżenia wysokości opodatkowania. Jeżeli rozważasz przejście na CIT estoński, ale nadal masz wątpliwości, zgłoś się do nas.