Zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład wprowadził dużo zmian dla przedsiębiorców. Jedną z nich był brak możliwości odliczania zapłaconych składek zdrowotnych. Prezydent RP podpisał już nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące między innymi składek na ubezpieczenia zdrowotne. Jednakże zmiany te nie będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. Kogo więc obejmą zmiany w składce zdrowotnej?

Zmiany w składce zdrowotnej – szczegóły

Przedsiębiorcy będący na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o opłacone składki zdrowotne, jednakże tylko do określonego limitu. Limit ten ma wynosić dla podatników będących na podatku liniowym 8.700,00 zł, dla ryczałtowców 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników będących na karcie podatkowej 19% zapłaconej składki zdrowotnej.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych w dalszym ciągu, nie będą mogli zaliczyć kwot zapłaconych składek zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności.