Polski Ład 2.0 – zmiany od 1 lipca 2022 r.

1 stycznia 2022 roku wszedł w życie Polski Ład, który był jedną z największych reform systemu podatkowego w Polsce. Z założenia miał być reformą, która miała przynieść dużo korzyści podatnikom. Jednakże wprowadzone w szybkim tempie zmiany spowodowały wiele problemów, w szczególności w sposobie rozliczania wynagrodzeń. Konieczny więc stał się Polski Ład 2.0.

Wychodząc naprzeciw głosom księgowych, przedsiębiorców i doradców podatkowych dotyczącym konieczności doprecyzowania przepisów podatkowych oraz poprawienia sytuacji osób, które straciły na rozwiązaniach Polskiego Ładu, przeprowadzono konsultacje społeczne nad zmianami w Polskim Ładzie. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw tzw. Polski Ład 2.0., który ma wprowadzić poprawki do Polskiego Ładu. Projekt został przekazany pod obrady Senatu. Już 1 lipca 2022 roku ma wejść w życie większość zmian. Warto podkreślić, że dużo przepisów będzie obowiązywać z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia 2022 roku.
Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu ustawy.

Polski Ład 2.0.- główne założenia:

 • obniżona stawka podatku PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • możliwość częściowego odliczania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców będących na podatku liniowym, ryczałcie, karcie podatkowej;
 • możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku;
 • ujednolicenie terminów składania rocznego rozliczenia PIT;
 • możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku u kilku płatników jednocześnie;
 • ujednolicenie wzoru PIT-2;
 • możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnych rodziców;
 • uszczegółowienie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.

Regulacje, które pozostaną bez zmian:

 • poniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł;
 • podniesienie drugiego progu podatkowego do 120.000 zł.

W kolejnych artykułach będziemy szczegółowo omawiać zmiany, które mają zostać wprowadzone od 1 lipca 2022 roku.