Możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku

Zmiany w Nowym Ładzie, które mają wejść w życie 1 lipca 2022 roku, zakładają między innymi możliwość dokonania przez przedsiębiorców zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Z tej możliwości będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku wybrali następujące formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek liniowy. Wyjaśniamy więc, jakie możliwości daje zmiana formy opodatkowania w trakcie roku.

Zmiana opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne

Przedsiębiorcy będący na ryczałcie będą mieli dwie możliwości przejścia na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Pierwszą z nich będzie złożenie zeznania na formularzu PIT-36 w ustawowym terminie. Wówczas opodatkowanie skalą podatkową będzie skuteczne do całkowitych dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Drugą możliwością będzie złożenie przez podatników opodatkowanych ryczałtem oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów, które zostaną osiągnięte w czasie od 1 lipca 2022 roku do końca 2022 roku. Przedsiębiorcy na złożenie oświadczenia będą mieli czas do 22 sierpnia 2022 roku. Wówczas będą musieli złożyć dwa zeznania roczne za 2022 rok: PIT-28 oraz PIT-36.

Zmiana opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym będą mogli zmienić formę opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku dopiero po zakończeniu roku. Nastąpić to może przez złożenie zeznania za 2022 roku na formularzu PIT-36, zamiast na formularzu PIT-36L.