Nowa ustawa o odpadach

Przyjęta latem znowelizowana ustawa o odpadach zakłada, że od nowego roku na przedsiębiorców czekać będzie nowy obowiązek – rejestracja w bazie danych o produktach i opakowaniach i obowiązki sprawozdawcze z tego wynikające . Niewywiązanie się z obowiązku może dużo kosztować – kary sięgają nawet miliona złotych! Sprawdź czy Ciebie również dotyczą nowe przepisy.

Znowelizowana ustawa o odpadach – kto podlega nowym przepisom?

Do końca roku w bazie danych o produktach i opakowaniach (BDO) powinno zarejestrować się 800 tys. firm. Do dziś z obowiązku wywiązało się mniej niż 1/4 podmiotów. W bazie zarejestrować się musi każda firma, która wytwarza odpady inne niż komunalne – ustawa tak samo traktuje dużą firmę produkcyjną, jak kosmetyczkę czy sklepikarza. Wśród przedsiębiorców, których w szczególności dotyczą nowe przepisy, są warsztaty samochodowe, zakłady fotograficzne, drukarnie, instytucje jak szpitale, przychodnie, zwykłe sklepy za sprawą tzw. foliówek, a także transportujący odpady oraz firmy działające w branży odpadowej.

Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?

Każda firma, która wytwarza odpady w postaci opakowań, kartonów, pudełek, olejów, tonerów, opon, baterii czy akumulatorów, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny i wiele innych, musi nie tylko zarejestrować się w systemie BDO, ale również od 1 stycznia 2020 prowadzić ewidencję odpadów i wystawiać karty ich przekazania firmom, które będą je odbierać. Już zarejestrowani będą potem musieli kartę przekazania odpadów wprowadzać każdorazowo (po każdym odbiorze odpadów) do systemu BDO, wskazując przy tym firmę, która odbierze odpady. Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że numer z BDO muszą umieszczać na fakturach i paragonach. Do tej pory sprawa była prosta – przedsiębiorca podpisywał umowę z firmą, która odpady odbierała. Od nowego roku wszystkie odpady podlegać będą surowej ewidencji umożliwiającej Inspekcji Ochrony Środowiska walkę z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

Nowa ustawa o odpadach a sankcje

Surowe kary – grzywny sięgające nawet miliona złotych oraz kara aresztu – czekają na przedsiębiorców zarówno za brak rejestracji w BDO, ale także za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru, złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym czy nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Jak się zarejestrować?

Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. Można tego dokonać osobiście, listownie lub elektronicznie. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.
Tutaj znajdą Państwo dokładną instrukcję jak dokonać zgłoszenia.

Nowa ustawa o odpadach jest dla Ciebie niejasna? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się Biurem Rachunkowym GRIMP – pomożemy!