Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek podatkowy służyć będzie tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.


Zmiany dotyczyć będą tylko podatków PIT, CIT i VAT. Natomiast inne podatki wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Mikrorachunek podatkowy – jak uzyskać jego numer?

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy, że podasz:

• PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
– nie prowadzisz działalności gospodarczej;
– lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

• NIP, jeśli:
– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT;
– lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Numer mikrorachunku podatkowego będzie składał się z 26 znaków, w tym z indywidualnego identyfikatora NIP lub PESEL. Przed użyciem mikrorachunku zawsze sprawdź, czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Co w przypadku braku numeru PESEL lub NIP?

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Czy możliwe jest wpłacenie podatku za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy?

Zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej podatek może zostać zapłacony przez:
– małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczeń kwotowych;
– aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
– inny podmiot, tj. osobę trzecią, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.
Podatek w wysokości wyższej niż 1 tys. złotych może więc zostać opłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. Natomiast jeśli podatek powyżej 1000 złotych zostanie wpłacony przez osobę trzecią, to uznaje się go za niezapłacony.

Co w przypadku zaległości podatkowych?

Jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego:
– dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku,
– dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika w przypadku braku wskazania podatku lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku.
Przy czym jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Zalety mikrorachunku podatkowego:

– w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
– szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
– jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
– nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
– mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.