Elektroniczne wnioski do KRS od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 roku każde postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym dotyczące wpisanych do KRS przedsiębiorców będzie prowadzone tylko drogą elektroniczną. Tak samo składać będziemy również wnioski do KRS. Jak to będzie przebiegało i co to oznacza dla przedsiębiorców? Zapraszamy do wpisu.

Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza?

W systemie teleinformatycznym widnieją zarówno wnoszone pisma, jak i wszelkie czynności sądowe. Wnioski do KRS oraz załączniki będą więc składane elektronicznie. Należy przekazać je wraz z poświadczeniem od notariusza, radcy prawnego lub adwokata. W systemie teleinformatycznym trzeba będzie złożyć także inne dokumenty i pisma związane z daną sprawą, np. skargi, zażalenia czy apelacje. Cała korespondencja wnioskodawcy z sądem również będzie przebiegać drogą elektroniczną.

Wnioski do KRS – co warto wiedzieć

  • Pisma procesowe wnoszone przez system teleinformatyczny muszą być potwierdzone podpisem zaufanym e-PUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • Wnioski do KRS i załączniki sąd rozpoznaje tylko wtedy, gdy podpisane są przez osobę reprezentującą spółkę (z PESEL-em wpisanym do KRS) lub profesjonalnego pełnomocnika w któryś z opisanych powyżej sposobów.

Wprowadzenie owych zmian spowoduje uruchomienie systemu z formularzami, które na bieżąco zweryfikują poprawność wpisywanych danych. Uzupełnianie wniosku w formie papierowej nie będzie możliwe. Zminimalizuje to liczbę błędów w dokumentach i w efekcie odrzucanych wniosków.

Aktu notarialnego nie trzeba będzie skanować

W momencie składania wniosku o zmianę danych spółki z o.o. czy akcyjnej wypełniamy wniosek KRS-Z3. Załączniki zależą od treści wniosku, zatem przy okazji zmiany umowy spółki do tej pory należało dołączyć akt notarialny Zgromadzenia Wspólników z takimi zmianami. Od 1 lipca już nie trzeba będzie tego robić, a w zasadzie – nie będzie można. Dotyczy to także plików PDF. Nie będzie zatem problemów z wyborem formatu, wielkości dokumentu czy tego, kto ma go podpisać. Jak to jest możliwe?

Wykorzystane zostanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Jest to rejestr istniejący od kilku lat, którym na razie nikt specjalnie się nie interesował. Notariusz ma obowiązek zarejestrowania aktu w tym Repozytorium, na dowód czego otrzymuje specjalne potwierdzenie z numerem. I właśnie ten numer trzeba będzie wskazać w czasie wypełniania wniosku w eKRS. Dzięki temu system pobierze sobie odpowiedni akt i automatycznie dołączy go do wniosku. Pamiętajmy jedynie, żeby odebrać od rejenta nie tylko akt, ale też dodatkową kartę z poświadczeniem rejestracji aktu w Repozytorium. Bez tego się nie obejdzie.

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS tylko elektroniczne, ale lepiej z pełnomocnikiem

Sprawa nie będzie taka prosta z innymi dokumentami. Jeżeli będą składne inne dokumenty to muszą one być elektroniczne lub „hybrydowe”.

Jeżeli do wniosku dołączony zostanie odpis dokumentu poświadczony elektronicznie przez notariusza lub zawodowego pełnomocnika występującego w sprawie np. radcy prawnego – będzie to wystarczające. Ale jeżeli zdecydujemy się na samodzielne działanie, to do sądu prześlemy zwykłe skany. Wobec tego, że nie możemy ich poświadczyć, musimy dosłać oryginały w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Od 1 lipca 2021 r. opłaty też on-line

Drugim załącznikiem do wniosku była opłata – w zależności, jaki to był wniosek, wynosiła najczęściej ok. 350 zł. System ma wymuszać jej uiszczenie, podobnie jak to jest przy S24, gdzie bez opłaty nie można złożyć wniosku.

E-mail z sądu rejestrowego

Tą drogą sąd będzie nas zawiadamiał, że wydał postanowienie albo dostrzegł jakieś braki. System wyśle e-mail o decyzji sądu (ale nie dot. postanowienia, trzeba będzie zalogować się do systemu). Uzupełnienie braków ma nastąpić również wyłącznie w formie on-line.

Akta rejestrowe także elektronicznie

Elektroniczne będą także akta rejestrowe. Każdy będzie mógł pobrać dokumenty z KRS, tak jak teraz pobiera sławetne odpisy z KRS czy sprawozdania finansowe z RDF. Będzie to dotyczyć co prawda jedynie spraw wszczynanych po 1 lipca, ale za parę lat nie będzie to miało już praktycznego znaczenia.

Elektroniczne wnioski do KRS – prawdziwa rewolucja, ale nie dla każdego

Wprowadzone zmiany znakomicie przyspieszą i ułatwią postępowania rejestrowe. Koniec z kopiowaniem dokumentów i kompletowaniem wniosków. Teraz wystarczy mieć podpis kwalifikowany lub ePUAP. Zmiana ta jednak nie obejmie wszystkich. Otóż nowe reguły dotyczą tylko podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców. Natomiast podmioty wpisane wyłącznie do nieco pomijanego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mogą składać wnioski nadal w formie papierowej. Ale uwaga – mogą wybrać również postępowanie elektroniczne.