Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiany od 31.10.2021

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu już niedługo zostaną istotnie zmienione ustawą nowelizującą (Dz. U. z 2021 r. poz. 815). Znacząco wpłynie to na Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. We wpisie przedstawiamy, na jakie zmiany musimy się przygotować.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co zmieni się od 31.10.2021?

Sześć miesięcy od dnia ogłoszenia zmian – czyli od 31 października bieżącego roku – czeka nas sporo modyfikacji w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zmiany w działaniu CRBR dotyczą między innymi rozszerzenia katalogu podmiotów, które muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do tego rejestru i aktualizować ujawnione w nim dane. Po nowelizacji – poza spółkami, które obecnie muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR (oraz PSA) – do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą także:

  • spółki partnerskie,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie oraz trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.

Należy mieć na uwadze, że wyżej wymienione podmioty muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR w terminie 3 miesiący od dnia 31 października 2021.

Jeśli masz jakieś pytania o Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.