Koniec faktury na podstawie paragonu coraz bliżej

Na naszym blogu pisaliśmy jakiś czas temu, że paragon może być traktowany jako faktura. Od 2020 roku koniec z tym – faktury na podstawie paragonu nie będą funkcjonowały. Będzie tylko jeden wyjątek.

Faktury na podstawie paragonu – zmiany od 2020 roku

Sejm w dniu 4 lipca 2019 roku uchwalił zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca nie będzie miał prawa żądać od sprzedawcy wystawienia faktury na podstawie paragonu wydanego wcześniej. Obecnie przedsiębiorca może to zrobić w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doszło do transakcji. Praktycznie więc może on żądać faktury nawet przez 4 miesiące. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na podstawie paragonu.

Przyczyny zmiany ustawy

Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy mają uniemożliwić nieuczciwym przedsiębiorcom zbieranie paragonów dokumentujących zakupy, za które zapłaciły osoby trzecie. Przedsiębiorcy na ich podstawie żądali od sprzedawców wystawienia faktur. Od nowego roku nie będzie to miało miejsca. Zmiana ta jest jednym z elementów walki z erozją podstawy opodatkowania u podatników. Na skutek nielegalnych działań doprowadzali oni do zawyżenia kosztów i w konsekwencji do jej zmniejszania. Ponadto taki nieuczciwy przedsiębiorca odliczał również VAT z takich faktur (o ile był czynnym podatnikiem VAT). Szacunki ministerstwa mówią, że takie działanie uszczupliło budżet państwa o 1,5 miliarda złotych.

Przepisy przejściowe

Obecne przepisy dopuszczają wystawianie faktur na podstawie paragonu, co może prowadzić do konieczności korygowania pliku JPK_VAT za poprzednie okresy rozliczeniowe. To duże utrudnienie dla sprzedawców, a po zmianie przepisów problem zniknie. Jak już wspomnieliśmy – nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku. W przypadku paragonów wystawionych przed 1 stycznia 2020 roku faktury na podstawie paragonu będą mogły być wystawione jeszcze na starych zasadach, czyli przez 3 miesiące od zakupu.

Koniec faktury na podstawie paragonu – wyjątek

Nowe przepisy przewidują wyjątek i możliwe będzie żądanie faktury na podstawie paragonu opatrzonego numerem NIP nabywcy. W takiej sytuacji fakturę będzie można wystawić tylko na podmiot, którego NIP został wskazany na paragonie. W skutek tego wszystkie paragony bez numeru NIP staną się nieprzydatne do wystawiania faktur. Przy okazji przypomnijmy, że obecnie do faktury wystawionej na podstawie paragonu należy dołączyć ten paragon (do egzemplarza pozostającego u sprzedawcy). W tym zakresie nic się nie zmieni w nowym roku.

Jeśli sprzedawca mimo wszystko zdecyduje się na wystawienie faktury bez bumeru NIP na paragonie, to jego oraz nabywcę czekają spore sankcje odpowiadające całkowitej wartości podatku VAT wykazanego na nielegalnej fakturze.

Przydatne informacje o fakturach i paragonach

Nawet paragon z numerem NIP nie będzie stanowił dowodu księgowego i na jego podstawie nie będzie można odliczyć podatku VAT ani też zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątki w takich sytuacjach będą na przykład dotyczyć faktur uproszczonych wystawianych do kwoty 450 zł (100 euro).

Przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy zbierają paragony przy zakupach, a potem cyklicznie występują do sprzedawców z żądaniem wystawienia faktury, muszą pamiętać o wskazaniu numeru NIP na paragonach. Jednak niestety nie wszyscy sprzedawcy posiadają kasy fiskalne drukujące paragony z NIP. W takim przypadku najlepiej jest zażądać faktury od razu przy zakupie.

Natomiast jeśli zapomni się dodać numer NIP do paragonu jedynym rozwiązaniem będzie zwrot towaru i ponowny jego zakup. Takie wyjście nie zawsze poskutkuje, ponieważ na przykład produkty spożywcze czy jednorazowe nie zostaną przyjęte jako zwrot.

Do wejścia w życie zmian w przepisach jeszcze trochę czasu, ale warto już dziś się z nimi zapoznać. W razie wątpliwości Biuro Rachunkowe GRIMP oczywiście służy pomocą.