Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok do KRS?

Coraz bliżej do ostatecznego terminu, aby złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok do KRS i do urzędu skarbowego. W naszym poradniku prezentujemy, jak się za to zabrać.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok do KRS

Po zmianach, jakie przyniosły nam w tym roku przepisy, wszyscy przedsiębiorcy zaopatrzyli się w elektroniczną możliwość składania podpisów. Zarządy spółek z o.o. były obowiązane do przygotowania i podpisania sprawozdań finansowych do 31.03.2019 r. Teraz wspólnicy muszą owe sprawozdanie zatwierdzić, na co mają czas do 30.06.2019 r. Zatem zbliża się ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS (i zarazem urzędu skarbowego). Kwestia techniczna nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym, sprawozdanie należy złożyć przez stronę: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ używając loginu i hasła do tego portalu. Część z Państwa założyła już sobie profil w zeszłym roku. Tych z Państwa, którzy w tym roku będą składać elektroniczne sprawozdanie po raz pierwszy, informujemy, że jeden członek zarządu musi założyć konto na portalu ekrs. Konto jest imienne, przypisane do osoby, nie do firmy. Do założenia konta niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowalny.

Po zalogowaniu pojawi się nam okno:

 

Klikamy w pierwszy kafel: „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń”.

Następnie wybieramy opcję: „Dodaj zgłoszenie”:

składanie e-sprawozdania

Teraz wpisujemy numer KRS naszej spółki:

sprawozdanie finansowe za 2018

Wówczas wyświetli nam się strona główna spółki z informacjami o osobach ją reprezentujących oraz złożonych dotychczas dokumentach do KRS. Klikamy „dalej” na samym dole strony.

Teraz przechodzimy do wypełniania formularza:

sprawozdanie do krs

Proszę uzupełnić w następujący sposób:

  • nazwa robocza zgłoszenia: Sprawozdanie finansowe 2018 rok
  • data od: 01.01.2018
  • data do: 31.12.2018*
    * chyba, że rok obrachunkowy był inny, wówczas wpisujemy te daty
  • wybierz rodzaj zgłoszenia: Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych

I klikamy w „dodaj dokument”.

Wówczas pojawi się nam dodatkowe okienko umożliwiające dodanie naszego sprawozdania:

e-sprawozdanie finansowe do krs

WAŻNE! Jako datę sporządzenia dokumentu wskazujemy datę podaną na sprawozdaniu, przypominamy, że nie może być ona późniejsza niż 31 marca. Tą datę należy tutaj wpisać, nie wpisujemy daty bieżącej!

Po ustawieniu daty mamy możliwość dodania rodzaju pliku, klikamy w rodzaj, który chcemy dodać, np.: „Roczne sprawozdanie finansowe”

sprawozdanie finansowe za 2018 do krs

Następnie klikamy w „wybierz plik” -> wybieramy plik xml. zapisany wcześniej na dysku (oczywiście plik mamy już elektronicznie podpisany przez księgową i wszystkich członków zarządu, taką instrukcję wysyłaliśmy na początku marca).

Jeżeli do pliku xml. mamy osobny plik z podpisem (plik .xades), to dołączamy go poniżej.

Przy dodawaniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego pamiętajmy, że dołączamy podpisany skan w formacie pdf.
Po dodaniu wszystkich plików możemy kliknąć „zapisz” i przejść „dalej”.

➔ pamiętajmy, że w każdej chwili możemy tworzone zgłoszenie zapisać; rekomendujemy częste zapisywanie, ponieważ sesja na stronie trwa krótko i moment bezczynności może spowodować wylogowanie nas przez system, wówczas kiedy nie mieliśmy zapisanego zgłoszenia musimy zaczynać wszystko od początku.
W następnym oknie możemy zweryfikować nasze zgłoszenie:

instrukcja składania e-sprawozdania za 2018 rok

W tym celu najpierw klikamy w zieloną ikonę „zapisz”, potem wyżej w „weryfikuj zgłoszenie”
Następnie zaznaczamy członka zarządu, który będzie dokonywał wysyłki. Podświetli nam się wybór w ostatniej kolumnie: „wybierz”. Tutaj wybieramy metodę wysłania sprawozdania – poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowalny.
Zostaniemy przeniesieni do okna umożliwiającego nam podpisanie wysyłki wybraną metodą. Po podpisie wrócimy z powrotem do powyższego okna.
ważne! Po powrocie do tego okna, koniecznie należy kliknąć w ikonę „Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF” – w innym przypadku nasze sprawozdanie nie będzie poprawnie złożone w KRS online.
I to jest …. koniec 😊 Możemy się wylogować do następnego roku, prosimy o zapamiętanie haseł i loginów!

W razie problemów ze złożeniem sprawozdania prosimy o zgłoszenie się do administracji GRIMP – nasz zespół pomoże je poprawnie złożyć w KRS.