Sprawozdanie do KRS on line- instrukcja

Przedstawiamy krótki poradnik jak należy złożyć sprawozdanie finansowe do KRS on-line. Innymi słowy, poniżej znajdziecie kompletną instrukcję krok po kroku, jak należy złożyć sprawozdanie do KRS oraz o czym trzeba pamiętać.

Oczywiście przypominamy, że osoba reprezentująca spółkę (członek zarządu) musi mieć już założony profil zaufany ePUAP lub posiadać podpis kwalifikowalny. Dlatego tez, warto zadbać zawczasu o tego rodzaju sprawy.

1. W pierwszej kolejności należy założyć konto na rządowej stronie:

REJESTRACJA:

Po pierwsze na samym początki należy wejść na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/

 

Następnie klikamy w drugi kafel: „S24 – rejestracja spółki, inne wnioski”.

W konsekwencji pojawi nam się okno zamieszczone poniżej:

 

Następnie na samym dole należy kliknąć w ikonę: „Utwórz konto”

Wówczas system przeprowadzi nas przez procedurę zakładania konta w KRS online, którą ostatecznie należy podpisać profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowalnym:

Posiadając konto i gotowe sprawozdanie finansowe w formie skanów możemy zalogować się do systemu i złożyć sprawozdanie. Należy przy tym pamiętać, że każdy człon sprawozdania musi być zeskanowany w osobnym pliku. W przypadku podjęcia współpracy z naszym biurem – będzie to nasze zadanie chyba, że ustalenia indywidualne z Klientem będą inne.

2. SKŁADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRS ONLINE

Po pierwsze należy wejść na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ i kliknąć w 3 kafel: „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”

Po drugie – należy przejść do strony logowania:

Następnie logujemy się danymi do wcześniej założonego konta:

W konsekwencji logowania zobaczymy nasz profil. Następnie wybieramy pierwszy kafel: „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń”:

Później należy wybrać kartę: „+Dodaj zgłoszenie”:

Po wpisaniu właściwego numeru KRS wyszukamy spółkę, dla której chcemy złożyć sprawozdanie finansowe, a następnie zatwierdzamy:

Pojawi nam się strona spółki i lista osób, które mogą podpisać sprawozdanie oraz lista dotychczas złożonych dokumentów:

Należy przewinąć powyższą stronę na sam dół i kliknąć: „Dalej”, w konsekwencji ukarze nam się poniższe okno:

Wówczas mamy roboczą stronę, na której należy dodać po kolei zeskanowane części sprawozdania, a tymczasem system przeprowadzi nas przez całą procedurę.

Na zakończenie pracy podpisujemy sprawozdanie profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowalnym.

Biuro Rachunkowe GRIMP służy swoim klientom pomocą na każdym etapie tej procedury, zarówno przy zakładaniu konta jak i dodawania sprawozdania.
Nie podpiszemy jednak sprawozdań w systemie za klientów z uwagi na to, że profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowalny są rzeczami, które przynależą do konkretnej osoby, a nie firmy, mogą służyć do wykonania wielu innych czynności w życiu codziennym. Żaden pracownik firmy GRIMP nie przyjmie zatem danych dot. podpisów, aby podpisać sprawozdanie za Klienta.

Podsumowując – we wszystkich pozostałych sprawach służymy poradą i pomocą.

Zapraszamy do Biura Rachunkowego GRIMP!