Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Progi podatkowe w 2018

progi podatkowe w 2018 roku

Jedną z form opodatkowania naszych zarobków jest tzw. skala podatkowa. Zgodnie z jej założeniami, podatek odprowadzamy na podstawie dwóch progów kwotowych – do tych progów odgórnie przypisane są konkretne kwoty. W 2018 niezmiennie obowiązywały będą dwie podstawowe stawki podatkowe – 18 % oraz 32%.


Próg procentowy 18% obowiązuje wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym zarobili nie więcej niż 85 528 zł. Jeżeli kwota ta została przekroczona, podatnik zobligowany jest do zapłacenia podatku w wysokości 32% od zarobionej kwoty. Co ciekawe, w przypadku 32% stawki podatkowej, podatnik nie odprowadza 32% podatku od całej kwoty, a od kwoty przekraczającej 85 528 zł.

Oto jak prezentują się progi podatkowe w 2018 roku:

Rozliczenie podatku za 2017 rok (PIT składany w 2018)

Musimy pamiętać, że w 2018 roku składamy deklaracje za rok poprzedni, czyli na zasadach określonych jeszcze w roku 2016. W 2017 roku kwota wolna od podatku wynosiła 6600 zł.

I tak, kwoty wolne od podatku kształtują się następująco:

– 1 188 zł – przy podstawie obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
– 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Rozliczenie podatku za 2018 rok (PIT składany w 2019)

W tym roku obowiązują już nieco inne stawki. W 2018 roku kwota wolna od podatku będzie wyższa i wyniesie 8000 zł. W związku z czym, w 2019 roku rozliczać będziemy się według następujących zasad:

– 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
– 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podstawą prawną, która reguluje wysokości progów podatkowych i wysokość składek jest Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Masz wątpliwości księgowe? Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia specjalistów podatkowych? Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP – chętnie pomożemy i będziemy Twoim wsparciem!