Progi podatkowe 2018 rok

Jedną z form opodatkowania naszych zarobków jest tzw. skala podatkowa. Dlatego zgodnie z jej założeniami, podatek odprowadzamy w oparciu o dwa progi podatkowe. I do tych progów podatkowych odgórnie przypisane są konkretne kwoty. W 2018 niezmiennie obowiązywały będą dwie podstawowe stawki podatkowe – 18 % oraz 32%.


Próg procentowy 18% obowiązuje wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym zarobili nie więcej niż 85 528 zł. Jeżeli kwota ta została przekroczona, podatnik zobligowany jest do zapłacenia podatku w wysokości 32% od zarobionej kwoty. Co ciekawe, w przypadku 32% stawki podatkowej, podatnik nie odprowadza 32% podatku od całej kwoty. Podatek odprowadza od kwoty przekraczającej 85 528 zł.

Oto jak prezentują się progi podatkowe w 2018 roku:

  • Dochód do 85 528 zł – 18 proc. stawka podatku – minus kwota zmniejszająca podatek
  • Dochód powyżej 85 528 zł – 15 395 zł 04 gr + 32  proc. nadwyżki od 85 528 zł – minus kwota zmniejszająca podatek

Progi podatkowe 2017 rok (PIT składany w 2018)

Musimy pamiętać, że w 2018 roku składamy deklaracje za rok poprzedni, czyli na zasadach określonych jeszcze w roku 2016. W 2017 roku kwota wolna od podatku wynosiła 6600 zł.

I tak, kwoty wolne od podatku kształtują się następująco:

– 1 188 zł – przy podstawie obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
– 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł. Dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł. Dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Progi podatkowe 2018 rok (PIT składany w 2019)

W tym roku obowiązują już nieco inne stawki podatkowe. Kwota wolna od podatku w 2018 roku będzie wyższa i wyniesie 8000 zł. W związku z czym, w 2019 roku rozliczać będziemy się według następujących zasad:

– 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
– 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł. Dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł. Dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podstawą prawną, która reguluje wysokości progów podatkowych i wysokość składek są dwie ustawy. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Masz wątpliwości księgowe?
Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia specjalistów podatkowych?
Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP
chętnie pomożemy i będziemy Twoim wsparciem!