Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Jak przygotować zeznanie środowiskowe

zeznanie środowiskowe jak przygotować

Do końca marca przedsiębiorcy mają czas na złożenie zeznania środowiskowego. Obowiązek jego przygotowania mają wszyscy, którzy w jakiś sposób korzystają ze środowiska – poprzez pobór wody, składowanie odpadów czy użytkowanie samochodu firmowego. Nie wszyscy jednak muszą składać zeznanie środowiskowe w odpowiednim urzędzie.

Kto ma obowiązek przygotować zeznanie środowiskowe

Przygotować zeznanie muszą wszyscy przedsiębiorcy, również ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że korzystają z samochodu firmowego (lub w inny sposób korzystają ze środowiska). Obowiązek dotyczy wszystkich osób mających w swoich kosztach faktury za paliwo. Jeśli samochód jest w leasingu, wynajęty lub należy do osoby, która używa samochodu prywatnego i rozlicza go na kilometrówce – także konieczne jest przygotowanie zeznania środowiskowego.

Kto musi złożyć zeznanie środowiskowe w urzędzie

Przygotować zeznanie muszą wszyscy przedsiębiorcy korzystający ze środowiska. Jeśli jednak opłata środowiskowa nie wynosi więcej niż 100 złotych, nie ma potrzeby składania zeznania w urzędzie. Przedsiębiorcy, u których opłata nie jest wyższa niż 800 złotych, nie muszą płacić, ale mają obowiązek złożenia zeznania w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Przygotowanie zeznania środowiskowego

Według rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z 2014 roku zeznanie środowiskowe składa się z wykazu zbiorczego, a także czterech wykazów szczegółowych:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów;
2. pobór wód;
3. wprowadzanie ścieków;
4. składowanie odpadów.

W celu rozliczenia zeznania najpierw trzeba wybrać odpowiedni wykaz. Jeśli więc przedsiębiorca wykorzystuje pojazd osobowy, musi złożyć wykaz zawierający:

• informacje o gazach lub pyłach emitowanych do powietrza,
• dane, na podstawie których ustalono ilości tych pyłów lub gazów,
• informacje o wysokości należnych opłat.

Natomiast jeśli podmioty składują odpady, muszą zawrzeć informacje o rodzaju składowanych odpadów oraz naliczyć wysokość opłaty.

Wykaz powinien na początku zawierać dane podmiotu: nazwę, adres, numer telefonu, REGON, rok, za jaki wykaz jest sporządzany oraz miejscowość, w której przedsiębiorca korzysta ze środowiska. Następnie należy wskazać rodzaj korzystania ze środowiska i odnieść do odpowiedniej tabeli. Na koniec trzeba wyliczyć za pomocą właściwego wzoru wysokość opłaty.

Kary za brak zeznania środowiskowego

Za niedopełnienie obowiązku przygotowania zeznania przewidziane są kary:

• kary administracyjne;
• utrata prawa uzyskania dotacji lub żądania jej zwrotu (w określonych sytuacjach);
• zapłata zaległości do 5 lat wstecz z odsetkami;
• odrzucenie przez marszałka województwa zeznania złożonego po terminie, zakwestionowanie wysokości opłat i naliczenie wyższych.

Przedsiębiorca może sam naliczyć zaległe opłaty. W takim przypadku powinien policzyć ustawowe odsetki i razem z opłatą przelać na rachunek odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Do deklaracji należy dołączyć czynny żal.

Przygotować zeznanie środowiskowe może przedsiębiorca lub księgowy działający w jego imieniu. Drugie rozwiązanie jest z pewnością wygodniejsze i bezpieczniejsze – wystarczy przesłać do biura rachunkowego faktury, a księgowy przygotuje odpowiedni dokument, obliczy wysokość opłat i prześle do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP i pozwól specjalistom przygotować zeznanie środowiskowe. Pamiętaj, że czas ucieka – zeznanie trzeba złożyć do 31 marca.