Jak przygotować zeznanie środowiskowe

Do końca marca przedsiębiorcy mają czas na złożenie zeznania środowiskowego. Obowiązek jego przygotowania mają wszyscy, którzy w jakiś sposób korzystają ze środowiska – poprzez pobór wody, składowanie odpadów czy użytkowanie samochodu firmowego. Nie wszyscy jednak muszą składać zeznanie środowiskowe w odpowiednim urzędzie.

Kto ma obowiązek przygotować zeznanie środowiskowe

Przygotować zeznanie muszą wszyscy przedsiębiorcy, również ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że korzystają z samochodu firmowego (lub w inny sposób korzystają ze środowiska). Obowiązek dotyczy wszystkich osób mających w swoich kosztach faktury za paliwo. Jeśli samochód jest w leasingu, wynajęty lub należy do osoby, która używa samochodu prywatnego i rozlicza go na kilometrówce – także konieczne jest przygotowanie zeznania środowiskowego.

Kto musi złożyć zeznanie środowiskowe w urzędzie

Przygotować zeznanie muszą wszyscy przedsiębiorcy korzystający ze środowiska. Jeśli jednak opłata środowiskowa nie wynosi więcej niż 100 złotych, nie ma potrzeby składania zeznania w urzędzie. Przedsiębiorcy, u których opłata nie jest wyższa niż 800 złotych, nie muszą płacić, ale mają obowiązek złożenia zeznania w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Przygotowanie zeznania środowiskowego

Według rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z 2014 roku zeznanie środowiskowe składa się z wykazu zbiorczego, a także czterech wykazów szczegółowych:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów;
2. pobór wód;
3. wprowadzanie ścieków;
4. składowanie odpadów.

W celu rozliczenia zeznania najpierw trzeba wybrać odpowiedni wykaz. Jeśli więc przedsiębiorca wykorzystuje pojazd osobowy, musi złożyć wykaz zawierający:

• informacje o gazach lub pyłach emitowanych do powietrza,
• dane, na podstawie których ustalono ilości tych pyłów lub gazów,
• informacje o wysokości należnych opłat.

Natomiast jeśli podmioty składują odpady, muszą zawrzeć informacje o rodzaju składowanych odpadów oraz naliczyć wysokość opłaty.

Wykaz powinien na początku zawierać dane podmiotu: nazwę, adres, numer telefonu, REGON, rok, za jaki wykaz jest sporządzany oraz miejscowość, w której przedsiębiorca korzysta ze środowiska. Następnie należy wskazać rodzaj korzystania ze środowiska i odnieść do odpowiedniej tabeli. Na koniec trzeba wyliczyć za pomocą właściwego wzoru wysokość opłaty.

Kary za brak zeznania środowiskowego

Za niedopełnienie obowiązku przygotowania zeznania przewidziane są kary:

• kary administracyjne;
• utrata prawa uzyskania dotacji lub żądania jej zwrotu (w określonych sytuacjach);
• zapłata zaległości do 5 lat wstecz z odsetkami;
• odrzucenie przez marszałka województwa zeznania złożonego po terminie, zakwestionowanie wysokości opłat i naliczenie wyższych.

Przedsiębiorca może sam naliczyć zaległe opłaty. W takim przypadku powinien policzyć ustawowe odsetki i razem z opłatą przelać na rachunek odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Do deklaracji należy dołączyć czynny żal.

Przygotować zeznanie środowiskowe może przedsiębiorca lub księgowy działający w jego imieniu. Drugie rozwiązanie jest z pewnością wygodniejsze i bezpieczniejsze – wystarczy przesłać do biura rachunkowego faktury, a księgowy przygotuje odpowiedni dokument, obliczy wysokość opłat i prześle do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP i pozwól specjalistom przygotować zeznanie środowiskowe. Pamiętaj, że czas ucieka – zeznanie trzeba złożyć do 31 marca.