Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Blog

    jakie zmiany w podatkach w 2016
    zmiany w podatku dochodowym 2016
    termin wystawienia faktury VAT
  • Terminy wystawiania faktur

    13 lutego 2016
  • Faktury VAT wystawiają podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, obejmującą działalność produkcyjną, handlową i usługową. Fakturę wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.