Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka cywilna jest umową zwartą między przedsiębiorcami. Jest to stosunkowo dość popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie spółki cywilnej nie jest skomplikowane, jednak często wraz z jej rozwojem pojawiają się problemy i wątpliwości dotyczące opłacalności prowadzenia działalności w tej formie. Warto wówczas rozważyć przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzyści wynikające z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 • co do zasady brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki;
 • możliwość pozyskania nowych inwestorów;
 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą przysługiwać wszelkie prawa i obowiązki, które posiadała spółka cywilna;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się w mocy prawa stroną wszystkich zawartych umów przez spółkę cywilną;
 • zachowanie numeru NIP i REGON przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • możliwość skorzystania z estońskiego CIT przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie pełnym

Tryb pełny przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się, gdy nie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do prowadzenia jej spraw. Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie pełnym wiąże się z koniecznością przygotowania:

 • planu przekształcenia wraz z załącznikami (projektem uchwały w sprawie przekształcenia, projektem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdaniem finansowym dla celów przekształcenia);
 • zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia;
 • prawa wspólników do informacji;
 • uchwały w sprawie przekształcenia i  umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (muszą być one zawarte w formie aktu notarialnego);
 • wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRSu.

Co istotne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest obwarowane obowiązkiem sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym

Tryb uproszczony przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest często stosowany w praktyce. Wiąże się on z dużym uproszczeniem procedury przekształcenia oraz możliwością szybszego i sprawniejszego przeprowadzenia procedury. Tryb uproszczony przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma zastosowanie w sytuacji, kiedy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej prowadzili sprawy spółki. Uproszczenie polega na tym, że wspólnicy nie sporządzają planu przekształcenia, nie zawiadamia się wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu oraz nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy dotyczące wglądu wspólników w dokumenty spółki. Dzięki uproszczeniu procedury przekształcenia staje się ono łatwiejsze, mniej sformalizowane i szybsze w realizacji.

Jeżeli rozważasz przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale nie wiesz, jak się do tego procesu przygotować i jak go przeprowadzić, to zgłoś się do nas. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy w kompleksowym przeprowadzeniu procesu przekształcenia.