PFRON dla firm

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z dofinansowania z PFRON. W celu uzyskania dofinansowania przedsiębiorcy muszą dopełnić szereg formalności.

Wymogi skorzystania z PFRON

Z dofinansowania z PFRON mogą skorzystać pracodawcy, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej;
 • zatrudniają mniej niż 25 pracowników (przeliczając na pełny wymiar czasu pracy);
 • zatrudniają minimum 25 pracowników, przeliczając na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 procent;
 • nie mają zaległości wobec PFRON, które przekraczają ogółem 100 zł;
 • nie mają obowiązku zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie PFRON

Pracodawcy, którzy spełniają wymogi skorzystania z PFRON, mogą skorzystać z różnych form dofinansowania z PFRON. Są to między innymi dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością oraz miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników. Wysokość dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy wynosi maksymalnie piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei wysokość miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników jest zależna od:

 • stopnia niepełnosprawności pracownika;
 • wymiaru czasu pracy pracownika;
 • typu pracodawcy;
 • kosztów płacy pracownika z niepełnosprawnością.

Rejestracja w PFRON

W celu otrzymania dofinansowania z PFRON, pracodawca musi dokonać rejestracji.

Przy rejestracji konieczne jest przedłożenie poniższych dokumentów:

 • wniosku WN-D;
 • kopii dokumentów z pełną nazwą przedsiębiorcy (i skrótem, jeżeli posiada) oraz z numerami REGON i NIP;
 • formularza INF-D-P;
 • formularza INF-O-PP lub INF-O-PR;
 • oświadczenia dotyczącego nieotrzymania pomocy publicznej;
 • sprawozdania finansowego za trzy ostatnie lata obrotowe lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań.

Po rejestracji w PRFON istnieje obowiązek przekazywania co miesiąc wniosku o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D oraz informacji uzupełniającej na formularzu INF-D-P. Należy tego dokonywać do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli spełniasz warunki do rejestracji w PFRON, ale nie wiesz, jak się dopełnić niezbędnych formalności, zgłoś się do nas. Chętnie pomożemy Ci w tym procesie.