Rejestracja do procedury VAT OSS

VAT OSS jest elektronicznym systemem upraszczającym rozliczenia VAT w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej. Podatnik, który zarejestruje się do OSS nie będzie musiał rejestrować się do podatku VAT w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Jest to duże uproszczenie. Zagraniczny podatek VAT po rejestracji do OSS, można zapłacić w polskim urzędzie skarbowym. Oczywiście podatnik ma prawo wyboru. Może zarejestrować się do VAT OSS, albo dokonać rejestracji w danych państwach Unii Europejskiej.

Deklaracje, zapłata podatku i limit sprzedaży wysyłkowej

W przypadku rejestracji do VAT OSS składa się tylko kwartalną deklarację. Podatek należny opłacany jest od ogółu transakcji sprzedaży towarów, które są dokonywane na rzecz konsumentów w państwach Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na limit sprzedaży wysyłkowej do Unii Europejskiej. Wynosi on 10.000 euro netto, w przeliczeniu na złotówki wynosi 42.000 zł (jest to wartość niezależna od kursu przeliczeniowego).

Termin rejestracji do VAT OSS

Przedsiębiorcy, których chcą skorzystać z procedury VAT OSS muszą pamiętać o terminie złożenia formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie VIU-R należy złożyć do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca złożenia zawiadomienia tj. kiedy przekroczono limit 42.000 zł.  Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeżeli rozważasz rejestrację do VAT OSS, ale nie wiesz, jak to zrobić, zgłoś się do nas. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy w procesie rejestracji do VAT OSS.