Pakiet Przyjazne Prawo

Nadchodzi wiele zmian dla przedsiębiorców. Prezydent podpisał niedawno Pakiet Przyjazne Prawo i zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia. Wyjaśniamy, jakie ułatwienia są przewidziane w tym pakiecie.

Jakich branż dotyczy Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo dotyka wielu różnych branż – telekomunikacyjnej, pocztowej, lotniczej, hotelarskiej, energetycznej i płatniczej. Założeniem wprowadzenia pakietu było ułatwienie działalności gospodarczej i stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Poznaj najważniejsze zasady pakietu. Przeczytasz o nich także na oficjalnej stronie rządowej.

Prawo do popełnienia błędu

Przyjęty Pakiet Przyjazne Prawo przewiduje wprowadzenie możliwości popełnienia błędu. Prawem tym zostaną objęci początkujący przedsiębiorcy w pierwszym roku działalności lub po upływie 36 miesięcy od ostatnio zawieszonej czy też zamkniętej działalności. Za popełniony błąd przedsiębiorca nie zostanie ukarany karą pieniężną ani mandatem karnym. Za błąd otrzyma natomiast upomnienie oraz zostanie zobligowany do usunięcia naruszenia. Prawo do popełnienia błędu zakłada, że początkujący przedsiębiorca myli się nie na skutek złej woli i świadomego działania, ale z powodu nieintencjonalnej omyłki. Tym prawem będą objęci przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm wpisani do CEIDG.

Pakiet Przyjazne Prawo a ochrona konsumencka dla firm w CEIDG

Firmy zgłoszone w CEIDG będą miały zapewnioną tak zwaną ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Ta ochrona ma przysługiwać firmom, które zawarły umowę bez charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy będą chronieni jak konsumenci w kwestii stosowania niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

Pakiet Przyjazne Prawo zakłada również wydłużenie terminu wymaganego na rozliczenie VAT w imporcie. Obecnie termin wynosi 10 dni od odprawy celnej bądź od dnia, w którym została wydana decyzja celna. Po zmianach ma być to do 25 dnia miesiąca następnego wraz z deklaracją VAT-7. Zmiana ta ma wzmocnić pozycję portów polskich w konkurencji z zagranicznymi, poprawić ich płynność finansową i zmniejszyć koszty transportowe. W rezultacie zwiększy się również wolumen i wartość importu odprawianego przez polskie porty.

Poszerzenie definicji rzemieślnika

W kontekście rzemieślników Pakiet Przyjazne Prawo umożliwia wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej odnoszącej się do prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy-rzemieślnicy będą mogli np. zakładać spółki: jawne, komandytowe, jednoosobowe spółki kapitałowe bądź komandytowo-akcyjne. Nie stracą przy tym statusu rzemieślnika. Jako warunek prowadzenia rzemiosła w formie spółki wykazuje się, że wspólnikiem musi być osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe lub być małżonkiem czy też osobą spokrewnioną w linii prostej.

To tylko niektóre zagadnienia, które porusza wprowadzony pakiet. Na bieżąco będziemy poruszać bardziej szczegółowo nadchodzące zmiany. Jeśli jednak już dziś masz jakieś pytania – zgłoś się do nas. Biuro Rachunkowe GRIMP chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości. Cały czas jesteśmy na bieżąco w kwestii zmian w księgowości, tak jak w przypadku ostatnich zmian w VAT.