Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli myślisz o wstrzymaniu prowadzenia firmy, nie musisz jej zamykać. Istnieje przydatna opcja zawieszenia działalności. W okresie zawieszenia Twoja firma będzie istnieć, ale będziesz miał mniejsze obowiązki i niższe płatności. Prezentujemy garść przydatnych informacji o tym, jak prawidłowo przeprowadzić zawieszenie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej – od czego zacząć

Zanim zawiesimy swoją działalność musimy zwrócić uwagę na obowiązujące wciąż umowy. Mogą być to umowy z pracownikami, kontrahentami czy też inne umowy cywilnoprawne. Należy zachować terminy i sposoby wypowiedzenia umów tak, by w okresie zawieszenia już nie obowiązywały.

Zawieszenie działalności a zwolnienie pracowników

Możemy zawiesić działalność firmy tylko wtedy, jeśli nie zatrudniamy żadnych pracowników. Przed zawieszeniem należy więc pracowników zwolnić. Wyjątkiem są pracownicy aktualnie przebywający na urlopie: macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczym oraz rodzicielskim. W czasie urlopu rodzicielskiego nie można jednak wykonywać pracy u pracodawcy udzielającego tegoż urlopu. Osób na wyżej wymienionych urlopach nie musisz zwalniać. Natomiast jeśli pracownik zakończy korzystanie z urlopu bądź złoży wniosek o urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy w firmie, zyskuje prawo do wynagrodzenia jak za przestój. Takie wynagrodzenie trzeba wypłacać do zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.
Osoba współpracująca z firmą w ramach umowy o dzieło, zlecenie lub agencyjnej, nie jest pracownikiem firmy. Przy zawieszeniu działalności nie trzeba więc rozwiązywać umowy z nimi.

Na jaki okres można zawiesić działalność?

Jeśli działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz zawiesić ją na czas określony lub nieokreślony. Takie same zasady obowiązują spółki cywilne. Z kolei działalność wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czas zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zawieszasz wykonywanie działalności gospodarczej na cały luty. Wtedy okres zawieszenia może wynosić 28 bądź 29 dni. Zawieszenie działalności gospodarczej rozpoczyna się dnia wskazanego we wniosku. Trwa również do daty określonej na wniosku lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności.

Czy można cofnąć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

W sytuacji gdy uznasz, że jednak niepotrzebnie zawiesiłeś działalność w CEIDG, masz możliwość jej wznowienia w każdym momencie. Jeśli dokonasz tego przed upływem minimalnego okresu zawieszenia, to uznaje się wówczas, że działalność nie została skutecznie zawieszona. Przez to składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne trzeba zapłacić w pełnej wysokości.

Natomiast w przypadku działalności wpisanej do KRS trzeba złożyć wniosek o wznowienie działalności. Termin wskazany w tym wniosku zakończy okres zawieszenia. Uwaga! Nie można zawiesić ani wznowić wstecz działalności wpisanej do KRS. Taka działalność może być zawieszona bądź wznowiona najwcześniej w dniu składania wniosku.

Zawieszenie działalności z powodu opieki na dzieckiem

Można zawiesić prowadzenie działalności z powodu opieki nad dzieckiem na okres do 3 lat. Warunkiem jest brak zatrudnienia pracowników oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez przynajmniej 6 miesięcy. Opiekowanie się dzieckiem nie może trwać dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecku kończy 6 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy stan zdrowia dziecka wymaga osobistej opieki. Wtedy należy to potwierdzić orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Wówczas można zawiesić działalność gospodarczą na okres do 6 lat. Nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przy opiece nad dzieckiem okres zawieszenia można wykorzystać w całości raz albo w maksymalnie czterech częściach.

Co można robić w czasie zawieszenia działalności?

Przez okres zawieszenia prowadzenia działalności można robić wszystko, co konieczne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Można więc rozwiązywać zawarte wcześniej umowy, wyprzedawać środki trwałe i wyposażenie firmy oraz uczestniczyć w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i sądowych dotyczących działalności sprzed zawieszenia. Możliwe jest także osiąganie przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem. W czasie zawieszenia można również przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem. Jednocześnie konieczne jest też wywiązywanie się z obowiązków z tego okresu względem kontrahentów. Nie ma obowiązku zamknięcia konta firmowego czy też ksiąg podatkowych i handlowych.

Warto pamiętać, że instytucje publiczne takie jak ZUS mogą kontrolować działalność w okresie zawieszenia.

Jeśli zastanawiasz się nad zawieszeniem działalności gospodarczej i masz wątpliwości – zgłoś się do nas. Biuro Rachunkowe GRIMP chętnie doradzi, jak przeprowadzić takie zawieszenie.