Niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Wśród rozwiązań zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej znajduje się wsparcie w postaci niskooprocentowanej pożyczki do 5.000 zł dla firm, które mają status mikroprzedsiębiorcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na jej temat.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – pytania i odpowiedzi

DLA KOGO?

Nieskooprocentowana pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 marca 2020 r. oraz mają status mikroprzedsiębiorcy, czyli takich, którzy przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali dwa poniższe warunki:
– zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
– osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

ILE?

Do 5.000 zł.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

JAK WYGLĄDA SPŁATA?

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.
Istnieje możliwość umorzenia pożyczki – warunkiem jest utrzymanie stanu zatrudnienia przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia (punktem wyjściowym jest stan zatrudnienia na dzień 29.02.2020). W celu uzyskania umorzenia należy złożyć stosowny wniosek w terminie 14 dni od spełnienia warunku umorzenia.

NA CO?

Na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki nie będą musiały być udokumentowane.

CZY TRZEBA DOKUMENTOWAĆ WPŁYW PANDEMII NA PROWADZONY BIZNES?

Nie.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Wzory dokumentów otrzymają Państwo w sekretariacie biura. Można je również znaleźć tu: https://zielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców to jedna z propozycji rządu na ratowanie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. O pozostałych założeniach Tarczy Antykryzysowej przeczytasz w naszym obszernym informatorze.