Zmiana limitu płatności gotówkowych dopiero od 2024 roku

W ramach tzw. Polskiego Ładu w 2022 roku weszło w życie wiele zmian, między innymi dotyczących sposobu obliczania składki zdrowotnej, wysokości kwoty wolnej od podatku. Większość zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu zaczęła obowiązywać od 2022 roku, jednakże część ma zacząć obowiązywać znacznie później. 

W 2017 roku ustawą Prawo przedsiębiorców wprowadzono przepisy dotyczące limitów płatności gotówkowych. Wówczas przedsiębiorców zaczął obowiązywać zakaz dokonywania transakcji powyżej kwoty 15.000 zł w formie gotówkowej. Odtąd płatności powyżej 15.000 zł brutto przedsiębiorcy muszą realizować za pośrednictwem rachunku bankowego.

W artykule, który opublikowaliśmy na początku roku, pisaliśmy o planowanej zmianie dotyczącej limitu transakcji gotówkowych, która miała wejść w życie  1 stycznia 2023 roku. Jednakże nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przedłużono o rok datę wejścia w życie przepisów stanowiący o tych limitach. Od 1 stycznia 2024 roku ma obowiązywać nowy limit płatności gotówkowych zarówno w transakcjach dokonywanych między przedsiębiorcami, jak i w transakcjach dokonywanych między przedsiębiorcami a konsumentami. Dla przedsiębiorców ma on wynosić 8.000 zł, natomiast w transakcjach między przedsiębiorcami a konsumentami 20.000 zł. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku wszystkie transakcje powyżej tych kwot, będą musiałby być rozliczane w formie bezgotówkowej.

W przypadku złamania tego zakazu przedsiębiorca poniesie sankcję, która będzie polegać na tym, że nie będzie mógł on zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku, gdy transakcja będzie dokonywana na rzecz czynnego podatnika VAT, to należy zweryfikować, czy rachunek bankowy znajduje się na białej liście podatkowej.