Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zasada kontynuacji oraz etapy przekształcenia.

We wcześniejszym artykule opisywaliśmy korzyści i skutki wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo skomplikowany. Warto w takim przypadku skorzystać z usług profesjonalistów, którzy przeprowadzą przedsiębiorców w tej procedurze. Poniżej przedstawiamy główne etapy procesu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadmieniamy, że proces przekształcenia wiąże się jeszcze z szeregiem innych obowiązków, z którymi możemy Państwu pomóc się uporać.

Etapy procesu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia z załącznikami w formie aktu notarialnego;
  2. Sprawdzenie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta;
  3. Złożenie oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu;
  4. Zawarcie umowy spółki i powołanie członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. Czynności porządkujące w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zasada kontynuacji

Dużą zaletą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość kontynuowania działalności gospodarczej. Zasada kontynuacji w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na tym, że spółce przekształconej przysługują te same prawa i obowiązki, jakie przysługiwały przed przekształceniem przedsiębiorcy. Pozwala to na płynne kontynuowanie działalności po przekształceniu, bez potrzeby aneksowania umów. Osoba fizyczna, która do tej pory prowadziła działalność gospodarczą, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli rozważasz przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale nie wiesz, jak się do tego procesu przygotować i jak go przeprowadzić, to zgłoś się do nas. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy w kompleksowym przeprowadzeniu procesu przekształcenia.