Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zaczęło się zastanawiać nad przekształceniem swojej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Przekształcenie to obwarowane jest szeregiem obowiązków i czynności. Przy powierzeniu przeprowadzenia procedury przekształcenia profesjonalistom, proces ten nie jest skomplikowany i uciążliwy.

Korzyści wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą szereg korzyści, a są nimi:

-ograniczenie odpowiedzialności (wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady nie odpowiada za zobowiązania spółki);

-możliwość skorzystania z CITu estońskiego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

-mniejsze obciążenia publicznoprawne (brak daniny solidarnościowej);

-możliwość rozwoju firmy dzięki przyjęciu nowych wspólników i wniesieniu przez nich wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

-płynna kontynuacja działalności przedsiębiorcy;

-większa wiarygodność dla kontrahentów.

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)

-sukcesja praw i obowiązków tj. przejście na przekształconą spółkę praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy (również zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych przedsiębiorcy przed przekształceniem);

-solidarna odpowiedzialność przedsiębiorcy ze spółką za długi, które powstały w czasie prowadzenia działalności (przez okres trzech lat od dnia przekształcenia);

-przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje nowy numer NIP, REGON i KRS;

-wraz z dokonaniem przekształcenia spółka stanie się stroną umów, które były zawarte z przedsiębiorcą.

Jeżeli rozważasz przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wiesz, jak się do tego procesu przygotować i jak go przeprowadzić, to zgłoś się do nas. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy w kompleksowym przeprowadzeniu procesu przekształcenia, jako największe Biuro Rachunkowe w Zielonej Górze.