Limit transakcji gotówkowych – zmiana przesunięta o rok

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma przesunąć o rok datę wejścia w życie zmian dotyczących limitu transakcji gotówkowych. Projekt nowelizacji trafił do Senatu. Oznacza to, że dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami ma zostać obniżony z 15.000 zł do 8.000 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej), natomiast w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem ma zostać wprowadzony limit wynoszący 20.000 zł.

Limit transakcji gotówkowych- co się zmieni od 01.01.2023 roku?

Od 2023 roku zapłata za transakcję powyżej wskazanej kwoty limitu tj. 8.000 zł w relacjach przedsiębiorca-przedsiębiorca i 20.000 zł w relacjach przedsiębiorca-konsument będzie musiała nastąpić przelewem bankowym, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca będący stroną transakcji nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatku, jeżeli zapłata zostanie dokonana gotówką, a wartość transakcji będzie opiewać na kwotę przekraczającą dany limit.


Zmiany, które mają zostać wprowadzone, będą nakładały na przedsiębiorców obowiązek weryfikacji większej ilości transakcji pod względem tego, czy zapłata zostanie dokonana na rachunek znajdujący się na tzw. ,,białej liście” w przypadku, gdy dostawcą będzie inny czynny podatnik VAT.