Październikowe rewolucje księgowe

Październik był miesiącem prawdziwych księgowych rewolucji. Choć nie mówi się o tym tak głośno, jak np. o wyborach i ich wynikach, temat jest bardzo ważny i warto wiedzieć, co się zmieniło. A zmieniło się całkiem sporo!


23 października 2018 roku Sejm przygotował nowelizacje kilku ustaw, które następnie zostały zatwierdzone w Senacie. Co ciekawe, zmiany te zostały przyjęte bez poprawek, co oznacza, że nie było sprzeciwów co do zaproponowanego kształtu nowelizacji. Na warsztat wzięto Ustawy podatkowe czyli Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ustawy o Zryczałtowanym Podatku Dochodowym oraz Ustawy od Podatku od czynności cywilno-prawnych. Po raz kolejny w komentarzach ze strony Ministerstwa Finansów padła deklaracja, że nowelizacja ta ma przyspieszyć wprowadzenie polityki 3P, czyli polityki przejrzystości, prostoty, przejasności.

Jakie zmiany wprowadzono? Przedstawiamy kilka najważniejszych:

1. Wprowadzono obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9%. Taka stawka podatku będzie przysługiwała podmiotom w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów (dochodów) innych, niż te z zysków kapitałowych u wszystkich podatników, których dochody za dany rok podatkowy (bieżący) nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro (lub jej odpowiednika w polskich złotych).

2. Wprowadzono preferencyjną stawkę opodatkowania dochodów, które pochodzą z tzw. praw własności intelektualnej (IP BOX, Innovation Box itp.). Dzięki zmianom w ustawie o PIT i CIT, przedsiębiorcy uzyskujący dochody z komercjalizowania swoich praw własności intelektualnej, będą mogli skorzystać z preferencyjnego rozwiązania podatkowego.

3. Wprowadzono nowe regulacje opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Nowelizacja wprowadza zmiany do Ustawy o PIT i Ustawy o CIT – źródłem nowelizacji są zmiany zdefiniowane w tegorocznej Ustawie z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

4. Wprowadzono opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. Na podstawie tych regulacji opodatkowane zostaną również niezrealizowane jeszcze zyski kapitałowe, np. w sytuacji, gdy podmiot postanowi przenieść swoje aktywa do innego państwa. To rozwiązanie znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy dojdzie do transgranicznego przeniesienia składników majątku w przypadku wciąż tego samego podatnika. Podstawą opodatkowania będzie suma dochodów z niezrealizowanych zysków, które zostaną ustalone dla wszystkich (poszczególnych) składników majątku. Dochodem z niezrealizowanych zysków będzie nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku.

5. Wprowadzono raportowanie schematów podatkowych. Co to oznacza? Na mocy nowelizacji ustaw, podatnicy i doradcy podatkowi są zobligowani do zgłaszania czynności biznesowych, które powodują zmniejszenie podatku. Wprowadzenie zmian jest pokłosiem dyrektywy unijnej. W Polsce dotyczyć to będzie podmiotów, których przychody, koszty lub aktywa (ich wartość) wynoszą więcej niż 10 milionów euro. Zgodnie z zapisami nowelizacji nowy obowiązek obejmuje również adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych i wszelkie inne osoby, które miały swój udział w przygotowywaniu schematów podatkowych.

6. Wprowadzono istotne zmiany dotyczące samochodów osobowych, które są wykorzystywane w firmie. Zmienił się między innymi sposób rozliczania kosztów używania samochodów osobowych, które są wykorzystywane prywatnie jak i do celów działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelizacją, wszystkie wydatki związane z autem osobowym, które podatnik wykorzystuje zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, jednak w wymiarze maksymalnie 75% tych wydatków. 100% kosztów będzie mógł odliczyć wyłącznie podatnik, który zadeklaruje, że auto służy wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji konieczna będzie ewidencja, która potwierdzi wykorzystanie samochodu tylko do działalności gospodarczej.

Jak sami Państwo widzicie, zmian jest całkiem sporo. W wielu przypadkach nie są to zmiany szokujące czy zaskakujące, jednak, mimo wszystko, wprowadzenie nowelizacji niesie za sobą szereg konsekwencji, o których należy pomyśleć już dziś. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego wsparcia w tym zakresie – serdecznie zapraszamy!