Płatności gotówkowe tylko do kwoty 15.000 PLN

Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego […]

CZYTAJ WIĘCEJ