Wdrożenie PPK i obsługa

Wraz z dniem 1 października 2020 r. zbliża się obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w kolejnej grupie firm – tym razem w przedsiębiorstwach zatrudniających na dzień 31.12.2019 r. pomiędzy 20 a 49 pracowników. Kolejną i ostatnią grupę, a więc firmy zatrudniające między 1 a 19 pracowników ten sam obowiązek dotyczyć będzie od 1 stycznia 2021 r. Podpowiadamy, jak prawidłowo przeprowadzić wdrożenie PPK.

Wdrożenie PPK – obowiązki pracodawcy

 1. Wybór zespołu ds. PPK.
 2. Zebranie i analiza ofert instytucji finansowych, sporządzenie niezbędnych dokumentów (protokołów, list itp.).
 3. Przygotowanie wytycznych do kampanii informacyjnej oraz przeprowadzenie jej w firmie.
 4. Wybór instytucji finansowej oraz podpisanie umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
 5. Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących sposobów i terminów przyjmowania deklaracji, rezygnacji, dyspozycji zmian, transferów środków, obsługi nowych pracowników, obsługi odchodzących pracowników, ponownego zapisywania pracowników do PPK, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji, corocznej informacji dla pracowników.

Obsługa PPK – obowiązki pracodawcy

 1. Przyjmowanie i wprowadzanie do specjalnego pliku informacji dotyczących deklaracji przystąpienia, rezygnacji, zmiany.
 2. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji oraz przekazywanie dokumentów źródłowych do biura rachunkowego.
 3. Obsługa transferu środków przy zatrudnianiu pracowników oraz zakończeniu współpracy.
 4. Ponowne zapisywanie pracowników.
 5. Coroczne informowanie pracowników o wynikach wybranej instytucji finansowej.

Wdrożenie i obsługa PPK z Biurem Rachunkowym GRIMP

Nasze biuro służy Państwu wsparciem w zakresie sprostania wymogom nowych przepisów. Klienci naszego biura mają możliwość:

 1. Samodzielnie wdrożyć i obsługiwać PPK w swojej firmie – wówczas w ich obowiązku pozostaje dostarczenie do biura w stosownych terminach dokumentów źródłowych (deklaracji, rezygnacji, zmian itp.) oraz ewidencjonowanie danych z powyższych dokumentów w specjalnym pliku i importowanie go w systemie przygotowanym przez wybraną instytucję finansową,
 2. Zlecić naszym specjalistom przeprowadzenie wdrożenia oraz obsługi PPK – wówczas jedynym obowiązkiem jest dostarczenie do naszego biura dokumentów źródłowych, resztą, a więc całą dokumentacją oraz raportowaniem, a także współpracą z działem kadrowo-płacowym zajmuje się oddelegowany pracownik naszego biura.

Klientom, którzy zdecydują się na zlecenie nam wdrożenia i obsługi PPK sugerujemy wybór jednej z 4 instytucji finansowych, które oferują bezplikową integrację z PPK Comarch – AVIVA, Millenium, AXA, Allianz. Pomoże to w sprawnej wymianie danych pomiędzy systemami. Mogą Państwo dokonać wyboru instytucji w sposób swobodny pamiętając, że wybór innej instytucji niż wskazana przeniesie na klienta obowiązek przekazywania do systemów instytucji finansowej plików wymiany XML.