Najczęstsze pytania o Pracownicze Plany Kapitałowe

Do 2021 roku Pracownicze Plany Kapitałowe mają zostać wprowadzane we wszystkich firmach w Polsce. Może to objąć nawet 11 mln osób zatrudnionych. Na czym polega PPK, jakie są składki i jak zrezygnować z uczestnictwa? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania. Ma on na celu podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Na PPK będą płacić zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i państwo. Ustawa przewiduje, że proponowane rozwiązania będą wchodzić w życie etapami. Kolejność będzie uzależniona od wielkości firmy. I tak najwcześniej do PPK przystąpią najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. Jako ostatni, w połowie 2020 roku, mają dołączyć małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych.

Jakie składki w PPK?

Bazowa wpłata do programu oszczędnościowego ze strony pracownika ma wynosić 2% wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast pracodawca ma uiszczać 1,5% wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek na wspomniane już ubezpieczenia.

Ponadto pracodawca będzie mógł dokonywać wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5%. Dzięki temu pracodawca będzie dodawał pracownikowi co najmniej 1,5%, ale nie więcej niż 4%. Pracownik również będzie miał możliwość deklaracji wpłat dodatkowych do 2%, co w ogólnym rozrachunku da maksymalnie 4% wpłaty podstawowej i dodatkowej. Ostatecznie zatem na konto uczestnika PPK wpłynie od 3,5% do 8% wynagrodzenia.

Osoby najmniej zarabiające będą miały pewien przywilej. Jeśli miesięczne wynagrodzenie pracownika będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wtedy będzie mógł wpłacić mniej niż zakładane 2%. Minimalna stawka wynosi wtedy 0,5%.

Dla kogo Pracownicze Plany Kapitałowe?

Do PPK pracodawca wpisze automatycznie wszystkich swoich pracowników, którzy ukończyli 18 lat i nie skończyli 55 lat. Pracownicy ci muszą podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Tak więc w programie PPK będzie większość pracowników, chyba że sami zrezygnują z uczestnictwa. Wypłata środków zgromadzonych w PPK rozpocznie się po 60. roku życia. Możliwe są różne warianty wypłat – m.in. całość jednorazowo lub w częściach.

Jak zrezygnować z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem oszczędnościowym dobrowolnym. Wprawdzie pracownik zostanie do niego przypisany z automatu, to jednak w każdym momencie będzie mógł zrezygnować z PPK. Konieczne będzie złożenie deklaracji pisemnej u pracodawcy. W każdym momencie pracownik będzie mógł ponownie przystąpić do programu. Uwaga! Co cztery lata pracodawca będzie musiał ponownie zacząć wpłacać do PPK i poinformować o tym pracownika. Jeśli więc pracownik nadal nie jest zainteresowany uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych, co cztery lata będzie musiał pisemnie rezygnować z programu.

O Pracowniczych Planach Kapitałowych z pewnością będziemy jeszcze pisać, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Jeśli już teraz masz pytania – zgłoś się do nas!

jak działają pracownicze plany kapitałowe (ppk)