Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Ostatnio upały coraz bardziej dają nam w kość. Normalne funkcjonowanie w pracy w okresie tropikalnych temperatur jest mocno utrudnione. Warto więc wiedzieć, jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów.

Niekorzystny wpływ upałów na pracowników

Wysoka temperatura w miejscu pracy znacząco wpływa na samopoczucie pracowników, ale także obniża ich wydajność. W takich niekorzystnych warunkach praca staje się uciążliwa. W skrajnych przypadkach wysoka temperatura może nawet zaszkodzić zdrowiu, doprowadzając do odwodnienia bądź wyczerpania. Objawy takiego stanu to między innymi bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz ogólne osłabienie i brak sił. Dlatego też dobrze jest zadbać o komfort pracowników.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów – regulacje prawne

Warunki pracy w czasie wysokich temperatur reguluje prawo pracy oraz zasady BHP. Pracodawca zawsze ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom warunki umożliwiające komfortową pracę. W czasie upałów na przedsiębiorcy spoczywają dodatkowe wymagania. Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie pracownikom dostępu do zimnych napojów. Zaleca się również wydłużenie przerw pracownikom. Co ważne – za zaniedbanie pracodawcy grozi kara finansowa w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Udogodnienia dla pracowników latem – obowiązki pracodawcy podczas upału

Tak jak już wspomnieliśmy – podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie pracownikom stałego dostępu do zimnej wody. Jeśli w pobliżu miejsca pracy jest źródło wody kranowej zdatnej do picia, wtedy można uznać, że pracodawca realizuje ten ustawowy obowiązek. Gdy pracownicy wykonują swoje zadania na zewnątrz, wówczas odległość od źródła wody nie może przekraczać 75 metrów. Jeśli temperatura przy pracy na zewnątrz przekracza 25 stopni, a w pomieszczeniach 28 stopni pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje zawierające odpowiednią dawkę soli mineralnych. Ma to na celu uzupełnienie w organizmie pierwiastków utraconych w wyniku pocenia.

Wydłużone przerwy

Pracodawca może także wyjść naprzeciw swoim pracownikom i zwiększyć ich komfort na przykład poprzez wydłużenie przerw lub zmianę godzin pracy tak, by nie była ona wykonywana w czasie największych upałów. W zamkniętych pomieszczeniach warto pomyśleć o klimatyzacji. W przepisach nie ma żadnej wzmianki o tym, że pracownik musi mieć klimatyzowane stanowisko, ale urządzenie to ma z pewnością sporo zalet. Jednak należy pamiętać, że niekonserwowane urządzenie klimatyzacyjne może być siedliskiem bakterii wywołujących ostre zapalenie płuc.

Kary dla pracodawcy

Istotne jest, że pracodawca nie może się zwolnić z obowiązków względem pracowników poprzez wypłacanie im ekwiwalentu finansowego. Przepisy mówią wyraźnie, że szef musi dostarczyć pracownikom wodę i napoje bezpośrednio. Powinny być one dostępne przez cały dzień pracy. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest wykroczeniem, za które grozi grzywna nawet do 30 000 zł. Z tym że grzywnę od 1000 do 2000 zł może nałożyć inspektor pracy w drodze mandatu, natomiast wyższą karę może ustalić sąd. W takim wypadku musi być to już rażące naruszenie obowiązków pracodawcy.

Odmowa wykonywania pracy w upale

Główny Inspektorat Pracy informuje, że pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków w momencie, gdy wysoka temperatura powoduje u niego złego samopoczucie. Za taką odmowę pracownik nie może być ukarany finansowo.