Firmowy samochód – co warto wiedzieć?

Nie będzie chyba nadużyciem, jeśli stwierdzimy, że prawie każda firma korzysta z samochodu firmowego (lub nawet całej floty). Co warto wiedzieć na temat zasad korzystania z samochodu firmowego? Jak zarobić na samochodzie firmowym?

Podatek VAT za samochód firmowy

Jeśli posiadasz firmowy samochód osobowy i jest on środkiem trwałym w firmie, możesz jako przedsiębiorca wybrać w jaki sposób chcesz użytkować auto i jak chcesz rozliczyć podatek VAT za samochód firmowy. Pierwsza opcja to odliczenie 100% podatku VAT – dotyczy to zarówno kupna samochodu, jak również wszystkich opłat eksploatacyjnych i zakupu paliwa. Jednak aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić kilka istotnych warunków. Po pierwsze samochód musi być używany wyłącznie do przejazdów firmowych. Po drugie samochód musi być zgłoszony w dedykowanym urzędzie skarbowym z użyciem VAT-26. Po trzecie należy założyć stawkę, tzw. kilometrówkę dla celów VAT  i wprowadzać do niej trasy oraz bieżące stany liczników. Ostatni wymóg to opracowanie, wdrożenie w życie, przestrzeganie i raportowania zasad użytkowania pojazdu w regulaminie.

Druga opcja jest prostsza, mniej skomplikowana i z pewnością wygodniejsza. Możesz odliczyć jako przedsiębiorca 50% kosztów nabycia samochodu, kosztów eksploatacyjnych i zakupów paliwa. Jeśli zdecydujesz się na opcję z 50% nie musisz prowadzić skomplikowanej dokumentacji i sztywno trzymać się przepisu o tym, że auto służy celom wyłącznie służbowym. Możesz wykorzystywać go również na cele łączone – prywatno służbowe. Jest to tzw. użytkowanie mieszane.

Podatek za prywatny samochód w firmie

Jeżeli masz samochód prywatny i używasz go do celów służbowych, i chcesz (co jest naturalne) odzyskać część poniesionych kosztów, wybierz tzw. kilometrówkę do celów PIT. Jak działa taki model? Każdą trasę, którą pokonasz w celach służbowych należy zewidencjonować – osoba odpowiedzialna za rozliczenia pod koniec każdego miesiąca przelicza twój wpis przez specjalny wskaźnik. W efekcie tego mnożenia powstanie suma kosztów, które można zaksięgować w Księdze Przychodów i Rozchodów. Jak udokumentować poniesione koszty? Wystarczą faktury za paliwo i inne wydatki samochodowe. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które jednym samochodem chcą załatwiać sprawy służbowe i prywatne.

Klasyfikacja wydatków na ubezpieczenie jako koszt firmy

Niezależnie od tego do jakich celów używasz samochodu (czy do prywatnych czy do służbowych) – musisz go ubezpieczyć. Ubezpieczenie samochodów osobowych można zaklasyfikować jako koszt uzyskania przychodu, jednak pod pewnymi warunkami.

Ubezpieczenie OC będzie zaliczone jako koszt w pełnej kwocie. Ubezpieczenie AC tylko proporcjonalnie do wartości samochodu. Warto nadmienić, że żaden ubezpieczyciel nie wyda nam faktury za ubezpieczenie – tutaj podstawą księgowania będzie polisa ubezpieczeniowa. Wartość ubezpieczenia na samochód, które jest rozliczane w PIT na zasadzie kilometrówki, musi być rozliczone w ramach limitu wynikającego z przejechanych kilometrów.

Odszkodowanie też trzeba rozliczyć

Każdy samochód tak samo narażony jest na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Jeśli w przypadku samochodu firmowego dojdzie do uszkodzenia, możesz starać się o odszkodowanie. Pamiętaj jednak, jeśli otrzymasz odszkodowanie musisz odpowiednio rozliczyć je w przychodach i kosztach.  Jeżeli posiadasz tylko ubezpieczenie OC, przychodem będzie kwota która pozostanie po odjęciu od otrzymanej kwoty rzeczywistych kosztów poniesionych na naprawę. Niestety, wydatków, które poniosło się na naprawę samochodu nie będzie można zaliczyć do kosztów. Jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC + AC twoim przychodem będzie całe odszkodowanie. W koszty możesz wpisać całą kwotę poniesioną na naprawę. Jeśli jesteś tzw. VAT-owcem, musisz rozliczyć podatek od kosztów naprawy.  Jednocześnie możesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT zgodnie z powyższymi punktami.

Auto firmowe staje się prywatne

Jeśli chcesz wycofać samochód firmowy i nadać mu status samochodu prywatnego, możesz to zrobić, jednak należy pamiętać o szeregu formalności.  Jeżeli chcesz wycofać samochód, który nie jest w pełni zamortyzowany,  to musisz liczyć się z tym, że niezamortyzowana część wartości początkowej samochodu nie może być potraktowana jako koszt uzyskania przychodów.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat samochodu firmowego, kosztów i rozliczania? Skontaktuj się z nami! GRIMP pomoże, podpowie i zajmie się Twoją sprawą! Czekamy na KONTAKT!