Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – co trzeba wiedzieć

Polska mierzy się obecnie z drugą falą epidemii koronawirusa. Rząd wprowadza coraz więcej obostrzeń, zamykane są szkoły, w związku z tym powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców. W artykule wyjaśniamy, komu przysługuje zasiłek z powodu COVID-19 oraz jak go uzyskać.

Od kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek wynikający z walki z COVID-19 będzie obowiązywał od 9 do 29 listopada, czyli przez 21 dni. Zasiłek ten wynosi 80% wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem – również za dni ustawowo wolne od pracy. Poniżej przedstawiamy, dla kogo przeznaczona będzie dodatkowa pomoc finansowa.

Opieka nad dzieckiem do lat 8

Rodzice dziecka, które nie ukończyło 8 roku życia, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Taki zasiłek przysługuje w przypadku:

  • zamknięcia przez COVID-19 żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • gdy placówki te funkcjonują z licznymi ograniczeniami, które wykluczają opiekę nad dzieckiem;
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym

Również rodzice lub prawni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on ubezpieczonym rodzicom bądź opiekunom dzieci w wieku:

  • do 16 r. ż., które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 r. ż., które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 r. ż., które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku dotyczy także rodziców bądź opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad taką osobą w wyniku zamknięcia przez COVID-19 placówki, do której normalnie uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Do takich placówek zalicza się m.in. szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia czy też warsztaty terapii zajęciowej. Dodatkowy zasiłek z powodu COVID-19 przysługuje również, gdy placówka pozostaje otwarta, ale ze względu na ograniczenia (np. w liczbie podopiecznych) nie może zapewnić opieki.

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek nie zmieniły się w porównaniu do tych obowiązujących wiosną. Wystarczy zatem u swojego płatnika składek – czyli pracodawcy czy zleceniodawcy – złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest równocześnie wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez tego oświadczenie ZUS lub płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Pobierz wniosek o zasiłek dodatkowy – wniosek

Warto przypomnieć, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę – np. gdy jest bezrobotny bądź korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Dodatkowy zasiłek z powodu COVID-19 nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który jest przyznawany na zasadach ogólnych.

Instrukcja krok po kroku jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek – instrukcja