Odliczanie Podatku VAT z faktur zawierających oznaczenie „Metoda Kasowa”

W obrocie krajowym występują faktury zawierające oznaczenie „metoda kasowa”. Dlatego nabywcy, po otrzymaniu tego typu faktury od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową powinni pamiętać, że warunkiem doliczenia podatku VAT jest dokonanie zapłaty za tą fakturę.

Aby nabywca miał prawo odliczyć podatek  VAT z faktury zakupu, muszą zostać spełnione jednocześnie dwa warunki:

  •         musi powstać obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
  •         nabywca musi posiadać fakturę .

Istotny więc jest moment ustalenia powstania obowiązku podatkowego u podatnika, który rozlicza się metodą kasową, aby nabywca otrzymujący od niego fakturę mógł odliczyć podatek VAT. U małych podatników rozliczających się metodą kasową obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, a mianowicie:

Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny.

W sytuacji gdy nabywca  dokonana zapłaty w części to spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego po stronie małego podatnika jedynie w stosunku do zapłaconej części i tym samym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wyłącznie w tej części, która została zapłacona.

Jeżeli nabywca nie dokona odliczenia podatku VAT w pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione jednocześnie oba warunki dające mu takie prawo, to ma możliwość dokonania odliczenia również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (tj. miesiąc bądź kwartał w zależności w jaki sposób podatnik rozlicza podatek VAT).

Powyższe obrazują następujące przykłady:

Przykład 1:

Mały podatnik wystawił fakturę za wykonaną usługę: 17.08.2015

Nabywca otrzymał fakturę: 06.09.2015

Nabywca zapłacił za fakturę: 28.09.2015

We wrześniu 2015 zostały spełnione wszystkie warunki do odliczenia podatku VAT: powstał obowiązek podatkowy – sprzedawca będący małym podatnikiem otrzymał zapłatę i nabywca jest w posiadaniu faktury VAT.

Przykład 2:

Mały podatnik  wystawił w dniu 17.08.2015r fakturę za wykonaną usługę na kwotę brutto 2.460zł

Nabywca otrzymał fakturę: 21.09.2015

Nabywca zapłacił za fakturę kwotę 1.230zł: 07.10.2015

Pozostała część, tj. 1.230zł została zapłacona dopiero: 03.11.2015

W tym przypadku nabywca uprawniony jest do odliczenia podatku VAT w 10.2015, ale jedynie w stosunku do części, która została uregulowana.

Pozostałą część podatku VAT w kwocie 230zł nabywca może odliczyć w 11.2015, ponieważ w tym miesiącu dokonał zapłaty za pozostałą część faktury.

Podsumowując, aby nabywca mógł odliczyć podatek VAT z faktury z oznaczeniem „metoda kasowa” musi pamiętać, aby dokonać zapłaty za tą fakturę i być w jej posiadaniu.

Justyna Dąbrowska