E-dowód – na czym polegają zmiany

W marcu 2019 roku wszedł w życie e-dowód. Jest to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Co nam daje taki e-dowód? Czy czeka nas teraz konieczność zmiany dowodów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na czym polegają zmiany.

Co to jest e-dowód

Dowód elektroniczny wygląda podobnie jak dotychczasowe dowody. Jedyną zewnętrzną nowością jest na awersie (pierwszej stronie dokumentu) numer CAN. Znajdziemy go również zapisanego w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer CAN jest potrzeby do tego, by skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ma on jeszcze jedno ważne zadanie – zabezpiecza dowód przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione danych zapisanych w warstwie elektronicznej. Wydawane po 4 marca 2019 roku dowody posiadają warstwę elektroniczną z niewidocznym gołym okiem, wbudowanym chipem. E-dowód działa bezstykowo, wystarczy więc go położyć na czytniku.

Funkcje e-dowodu

Nowy dowód elektroniczny umożliwia logowanie się do portali administracji publicznej korzystając z bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty). Dzięki niemu można także elektronicznie podpisywać dokumenty. W warstwie elektronicznej e-dowodu znajdą się też dane jego właściciela – w tym fotografia zapisana jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Dzięki znajdującej się w e-dowodzie aplikacji ICAO obsługa na lotnisko powinna przebiegać szybciej i sprawniej. E-dowód umożliwia korzystanie z podpisu kwalifikowanego oraz potwierdzenie obecności w danym miejscu i czasie.

Podsumujmy – e-dowód może pełnić następujące funkcje:

  • Profil osobisty
  • Podpis osobisty
  • Dokument podróży (aplikacja ICAO)
  • Podpis kwalifikowany w e-dowodzie
  • Potwierdzanie obecności e-dowodem

Co istotne, nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Nadal potwierdza on tożsamość i obywatelstwo, a także uprawnia do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży.

Jak złożyć wniosek o e-dowód?

Na początek najważniejsza informacja – jeśli dowód osobisty jest ważny, nie musisz go wymieniać. Proces wymiany dowodów będzie trwał 10 lat i potrwa do 2029 roku. Jeśli jedna chcesz uzyskać dowód elektroniczny już teraz, wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zameldowania oraz przez Internet. Więcej informacji znajdziesz tu –  https://obywatel.gov.pl/. Uwaga! Od marca zmienił się nieznacznie dotychczasowy formularz wniosku. Poszerzono go o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty. Nowością jest też sekcja z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu elektronicznego. Dlatego też warto zapoznać się ze zmianami i z wymogami dotyczącymi zdjęcia. Niepoprawne zdjęcie bowiem to najczęstszy błąd w składanych wnioskach.

Rodzic, prawny opiekun bądź kurator może wnioskować o elektroniczny dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Gdzie zgłosić utratę e-dowodu?

Zagubienie, uszkodzenie lub kradzież e-dowodu można zgłosić w urzędzie gminy lub przez Internet na wspomnianej już wcześniej stronie obywatel.gov.pl. Jeśli skorzystasz z e-usługi to elektroniczny dowód zostanie od razu unieważniony. Ciekawą opcją jest zawieszenie e-dowodu na 14 dni. Warto wybrać tę opcję, kiedy nie wiesz, gdzie jest dowód, ale liczysz, że jeszcze uda się go znaleźć. Jeśli w czasie dwóch tygodni nie cofniesz zawieszenia – e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Natomiast jeśli cofniesz zawieszenie, e-dowód będzie ponownie ważny. To również możesz wykonać w urzędzie gminy oraz przez Internet. Kradzież e-dowodu należy zgłosić na policji. Wtedy już nie trzeba dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy, a elektroniczny dowód zostanie unieważniony.

Utratę e-dowodu koniecznie zgłoś też w dowolnym banku. Zaleca się zrobienie tego nawet jeśli nie posiadasz konta bankowego. Dzięki temu zabezpieczysz się przed oszustami.

Czy korzystanie z e-dowodu jest bezpieczne?

Użycie dowodu elektronicznego zabezpieczone jest specjalnym protokołem. Zawsze wymagane jest podanie numeru dostępowego CAN. Numer ten widnieje w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Ma to na celu zabezpieczenie dostępu do elektronicznych danych bez wiedzy i zgody obywatela. Dodatkowo, aby użyć certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego wymaga się podania kodu PIN1 lub PIN2. Nadaje je osobiście posiadacz dowodu osobistego.

e-dowód - logowanie do usług elektronicznych

jak wygląda e-dowód