PIT 8C po nowemu – co musimy wiedzieć?

Od 1 stycznia 2019 przedsiębiorców obowiązuje nowy formularz PIT-8C. Na czym polegają zmiany? Zmieniono jego zastosowanie oraz formę składania do urzędu skarbowego.

Przed zmianami w formularzu PIT-8C umieszczano informacje o wypłacanych stypendiach czy dochodach z innych źródeł, na przykład:

– kwoty wypłacane z funduszu emerytalnego po śmierci członka rodziny (z tytułu zwrotu z IKZE),
– zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
– alimenty,
– dotacje,
– dopłaty,
– nagrody,
– dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych bądź pochodnych instrumentów finansowych.

Jeszcze w 2018 roku formularz z danymi za rok 2017 można było przekazać do dedykowanego urzędu skarbowego w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej. Obowiązywały dwa terminy składania – wersję papierową można było składać do stycznia, natomiast wersję elektroniczną nawet do końca lutego. Podatnik informacje z PIT-8 mógł rozliczyć na dwa sposoby – część dochodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych na poczet PIT-38, natomiast pozostałe środki – na PIT-36.

Nowe zasady dla formularza PIT-8C

PIT-8C obowiązuje dla dochodów uzyskanych od stycznia 2018 roku. Po zmianach na PIT-8C będzie można uwzględnić wyłącznie informację o dochodach z niektórych kapitałów pieniężnych. W formularzu PIT-8C, począwszy od 2018 roku, uwzględniamy przychody kapitałowe, które obejmują:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizację praw wynikających z tych papierów;
  • płatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających;
  • odpłatne zbycie akcji w spółkach (udziałów) – dotyczy wyłącznie udziałów niebędących papierami wartościowymi;
  • objęcie udziałów w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jakaś jego zorganizowana część.

Dane wykazane w formularzu PIT-8C podatnik będzie mógł rozliczyć wyłącznie na PIT-38. Konsekwencją takich zmian jest również nowa rola formularza PIT-38. Od 2018 roku można na nim uwzględnić również przychody uzyskane przez osoby, które powinny były wypłacać świadczenie z pominięciem obliczenia zaliczki na podatek. Dochody uzyskane ze stypendiów, nagrody i tym podobne – należy od roku 2018 rozliczać na formularzu PIT-11.

Wszystkie podmioty, które są zobligowane do składania informacji na PIT-38 powinny przekazać formularz do urzędu skarbowego najpóźniej do końca stycznia. Informacje muszą być przekazywane elektronicznie. Podatnik nadal może zdecydować, czy chce złożyć formę papierową czy elektroniczną – termin do końca lutego dla podatnika nadal jest aktualny.