Ostrzeżenie przed groźnymi wiadomościami e-mail

Ostrzegamy przed e-mailami rozsyłanymi do przedsiębiorców. Wiadomość wygląda na przygotowaną przez urząd skarbowy i informuje o zamiarze wszczęcia kontroli i konieczności przygotowania dokumentów według załącznika. Prosimy nie otwierać tego załącznika pod żadnym pozorem!

Urząd skarbowy nie przesyła takich informacji e-mailem, powiadomienie o rozpoczęciu kontroli zawsze odbywa się na piśmie i tak samo otrzymuje się listę dokumentów do przygotowania. Oszuści działający w ten sposób próbują skraść dane znajdujące się na komputerze i otwarcie załącznika może spowodować katastrofalne szkody.

Elementy wskazujące na potencjalne niebezpieczeństwo:
1. E-mail nadawcy: administracja państwowa może się kontaktować w drobnych sprawach za pomocą e-maila, który w domenie będzie posiadał skrót “gov” (z ang. government – “rząd”); poniżej na załączonym zdjęciu widać, że e-mail nadawcy nie ma struktury e-maila z urzędu;
2. Rozszerzenie pliku: urząd nie wysyła żadnych wezwań ani żądań e-mailem; załączane pliki są niebezpieczne, a wiadomość napisana specjalnie w taki sposób, aby uśpić czujność odbiorcy i skłonić go do otwarcia pliku – pliki mają często mało znane rozszerzenia jak poniżej “tar”.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie w sieci, a w razie wątpliwości jak zareagować na wiadomości wyglądające jak urzędowe – prosimy o kontakt, z pewnością pomożemy.

groźne maile