Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

rejestr beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zaczął już funkcjonować. Od 13 października br. wszystkie nowo założone spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne będą miały obowiązek ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych, czyli osób, które sprawują rzeczywistą władzę w spółce. Od kwietnia 2020 r. obowiązek ujawnienia beneficjenta rzeczywistego będą miały również podmioty założone przed dniem wejścia w życie tego obowiązku.

Rejestr beneficjentów – kto musi się do niego zgłosić?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi dane osobowe dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to, w dużym uproszczeniu, osoba, która czerpie korzyści z zarządzania spółką. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu chodzi o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną beneficjentem jest osoba fizyczna:

Ustawa nie precyzuje kto jest beneficjentem rzeczywistym dla spółek osobowych (tj. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska i spółka komandytowo-akcyjna). W tej sytuacji należy polegać na ogólnej części definicji, a ze szczególnej części można korzystać pomocniczo. Spółki cywilne nie mają obowiązku rejestracji w CRBR.

 

centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych