Web Service – integracja bankowości internetowej

Znakomita większość przedsiębiorców korzysta z bankowości on-line. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wiele banków oferuje możliwość integracji bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym lub ERP. Pozwala to na kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu oprogramowania ERP bez konieczności logowania się do portalu bankowego. W artykule prezentujemy zalety, jakie niesie integracja bankowości internetowej.

Dla kogo integracja bankowości internetowej z systemem finansowo-księgowym?

Integracja z bankowością elektroniczną sprawdzi się w zasadzie w każdym przedsiębiorstwie, a głównym beneficjentem będą osoby odpowiedzialne za realizację i przyjmowanie przelewów oraz rozliczeń na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Integracja, dzięki automatyzacji wymiany danych, pozwala na redukcję czasu potrzebnego na wykonanie wielu bankowych czynności oraz błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

Zalety integracji konta bankowego

– wgląd do bieżących informacji o stanie konta lub kont bez konieczność przechodzenia na stronę banku i logowania się do swojego systemu bankowego;
– bezpośrednia i szybka wymiana danych w trybie online 24/7
– import danych bezpośrednio do programu księgowego, np. wyciągów bankowych
– wykonywanie wielu czynności bankowych (np. pobieranie sald i historii, wysyłanie transakcji) z poziomu programu finansowo-księgowego lub systemu ERP.

Integracja bankowości internetowej ułatwia też firmom współpracę z biurami rachunkowymi np. poprzez automatyzację procesu importowania wyciągów bankowych bezpośrednio do programu księgowego – znika problem konieczności dostarczania do biura papierowego wyciągu i ręcznego sprawdzania i rozliczania przez księgowego dokumentów z wyciągiem bankowym. Pozwala to na szybsze uzyskanie aktualnych danych o stanach rozliczeń i marginalizację pomyłek w tym obszarze.

Sprawdź czy Twój bank oferuje usługę integracji bankowości elektronicznej i skorzystaj z jej funkcjonalności już dziś. Pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu, podobnie jak prowadzenie księgowości online.