Split payment

Wejście w życie split payment coraz bliżej. Pisaliśmy już o podstawowych założeniach podzielonej płatności w ubiegłym roku – Split payment czyli podzielona płatność – rewolucja w VAT. Teraz przybliżamy Wam ponownie najważniejsze zagadnienia związane z tą metodą płatności.

Co to jest SPLIT PAYMENT?

Jak sama nazwa (z angielskiego) wskazuje – split payment to mechanizm podzielonej płatności. W praktyce działa to tak, że przedsiębiorca może zapłacić fakturę za towar lub usługę z podziałem na wartość netto i należny podatek VAT. Należy przy tym pamiętać, że podatek zostanie zapłacony na tzw. rachunek VAT (konta VAT), który obligatoryjnie powinna posiadać każda firma.
Należność netto trafi na konto firmy, która wystawiła fakturę, natomiast należny z tytułu tej faktury podatek, trafi na specjalne osobne konto VAT przedsiębiorcy wystawiającego fakturę (podłączone do jego konta firmowego). Dedykowane konto VAT przeznaczone jest wyłącznie do obsługi podatku VAT. Gromadzone na nim środki posłużą do regulowania podatku VAT, jaki przedsiębiorca (właściciel konta VAT) będzie musiał odprowadzić do fiskusa.
Split payment jest mechanizmem, który ma poprawić faktyczną „ściągalność” podatków w Polsce. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach i, jak pokazują wyniki, wpływa pozytywnie na wpływanie należności z tytułu podatku VAT do Skarbu Państwa.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O SPLIT PAYMENT

 

Czy SPLIT PAYMENT jest obowiązkowy?

Nie – ma charakter dobrowolny. Przedsiębiorca sam decyduje, czy chce skorzystać z takiej formy rozliczenia i płatności, czy nie. Biuro Rachunkowe GRIMP zaleca jednak korzystanie z tej metody.

Jak robić przelewy SPLIT PAYMENT?

Nowelizacja ustawy wymusiła na dostawcach usług bankowych maksymalne uproszczenie wykonywania operacji tego typu. Topowe placówki bankowe obsługujące polskich klientów bardzo dobrze przygotowały się na wejście w życie nowych przepisów – przedsiębiorca nie powinien mieć najmniejszego kłopotu ze zrealizowaniem takiego przelewu. Banki przygotowały specjalne instrukcje obsługi, które prowadzą klienta krok po kroku.

W dużym uproszczeniu – proces zapłaty faktury tą metodą wygląda następująco:

1. Po zalogowaniu na konto firmowe w banku przedsiębiorca w pierwszym kroku wybiera konto firmowe, z którego chce wykonać przelew. Bank automatycznie wskaże przedsiębiorcy konto VAT powiązane z tym kontem firmowym.
2. W następnym kroku należy wpisać kwoty: brutto z faktury oraz kwotę należnego podatku VAT.
3. Następnie należy podać dane kontrahenta i numer faktury.
4. Bank automatycznie pobierze kwotę VAT z konta VAT. Jeżeli kwota zgromadzona na koncie VAT będzie zbyt niska to brakujące środki zostaną “dobrane” z konta firmowego.

Jak otrzymywać przelewy SPLIT PAYMENT?

Przedsiębiorca jest stroną wykonującą przelewy split payment, ale może także otrzymywać takie przelewy od innych podmiotów. Strona płacąca fakturę VAT sama decyduje o tym, czy chce ją zapłacić w sposób „klasyczny”, czy korzystając z metody split payment. Każdy przedsiębiorca powinien być jednak przygotowany na to, że jego klient może chcieć dokonać płatności metodą split payment.
Jak postąpić w takim wypadku?

1. Utworzyć firmowe konto, do którego przyznany będzie osobny rachunek VAT. Firmom posiadającym już konta firmowe, banki uruchomią najpóźniej 30 czerwca dodatkowy rachunek VAT.
2. Na fakturze opublikować wyłącznie numer konta firmowego (nie konta dedykowanego VAT) – bank automatycznie rozdzieli płatność.

Split payment – czy powinniśmy się obawiać?

Nowości związane z bankowością i obrotem pieniędzmi zawsze budzą niepokój, zwłaszcza do momentu wejścia w życie nowych przepisów. Split payment już teraz jest tematem kontrowersyjnym i sprawia, że zagubionych w gąszczu formalnych przepisów przedsiębiorców nie brakuje. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej padające w kwestii split payment pytania:

Jak mechanizm podzielonej płatności wpłynie na zarządzanie finansami w mojej firmie?

1) 23% środków na rachunku bankowym pochodzących z wpływów będzie automatycznie „mrożonych” i od razu przelewanych na rachunek VAT

2) w związku z tym może zabraknąć środków obrotowych – zanim wpływy „wyrównają” nam zabraną kwotę VAT

Czy muszę dokonywać płatności metodą split payment?

Nie, wybór metody jest dobrowolny, ale nasze biuro doradza korzystanie z tego narzędzia.

Czy muszę przyjmować płatności dokonane metodą split payment?

Tak, to kupujący decyduje o tym, w jaki sposób zapłaci za fakturę.

Dlaczego lepiej jest dokonywać płatności metodą split payment?

Korzyści dla podatnika stosującego metodę podzielonej płatności wynikają bezpośrednio ze zmian, które nastąpią w urzędach skarbowych. W związku z nimi organy podatkowe będą zobowiązane do innych decyzji w stosunku do takich podatników. Główne korzyści to:

• przyśpieszony termin zwrotu VAT (25 dni) w przypadku nadwyżki naliczonego VAT nad należnym;
• odstąpienie od stosowania części sankcji (zawartych w art.112b i art., 112c ustawy o VAT);
• rezygnacja od naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie VAT (dla niektórych przypadków);
• oszczędności wynikające z wcześniejszej zapłaty zobowiązań podatkowych.

 

Podsumowując – jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania, obawy dotyczące podzielonej płatności oraz związanych z nią obowiązków i przywilejów skontaktuj się z Biurem Rachunkowym GRIMP – chętnie wyjaśnimy i podpowiemy!