Darowizna żywności – najważniejsze informacje

Darowizna żywności – skutki podatkowe

Zima i zbliżający się okres świąteczny to wyjątkowy czas, gdy zarówno osoby prywatne, jak i firmy decydują się na różnego rodzaju pomoc osobom indywidualnym i organizacjom, które w tym trudnym okresie potrzebują wsparcia. Jeżeli Państwa firma prowadzi sprzedaż żywności lub jest jej producentem, w przypadku darowizny skorzystać można z różnego rodzaju specjalnych rozwiązań.

Darowizna żywności a podatek VAT

Na początek warto uściślić, jakie przedmioty są w ogóle w Polsce przedmiotem opodatkowania. Artykuł 5 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że podstawą opodatkowania jest między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Artykuł 7 ust. 2 tej samej Ustawy precyzuje, że za dostawę towarów można rozumieć także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów, które należą do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności:

„1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy Ustawy o podatku VAT należy rozumieć, że darowizna, czyli de facto umowa, na mocy której darczyńca przekazuje lub świadczy usługę na rzecz obdarowywanego kosztem własnego majątku, powinna być opodatkowana. Od pewnego czasu jednak branża spożywcza może liczyć na zwolnienie z opodatkowania. Reguluje to artykuł 43 ust. 1 pkt. 16 tejże Ustawy. Z opodatkowania zwolnione są produkty spożywcze, które są przekazywane organizacjom pożytku publicznego (OPP), a ich przeznaczeniem są cele działalności charytatywnej. Ustawa zastrzega również, że zwolnieniu z opodatkowania nie mogą podlegać napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz wszelkie napoje będące mieszankami piwa i soków (innych napojów), w których łączna zawartość alkoholu przekroczy 0,5%.
Jakim organizacjom można przekazać żywność? Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej znajduje się wykaz OPP którym można przekazać nieopodatkowaną żywność.

Jak udokumentować przekazanie żywności na cele charytatywne?

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest poproszenie strony obdarowywanej o przygotowanie specjalnego oświadczenia. W oświadczeniu takim, obdarowywany oświadcza, że przyjmuje żywność na cele charytatywne prowadzone przez organizację. Obowiązkiem podmiotu obdarowywanego jest także prowadzenie ewidencji, która dokumentuje bilans otrzymywanych towarów. Bardzo ważnym aspektem jest również pierwotne przeznaczenie artykułów żywnościowych. W sytuacji gdy firma zrobi zakupy produktów spożywczych tylko po to, by przekazać je organizacji pożytku publicznego, nie będzie możliwe zwolnienie z opodatkowania. Darczyńca musi wykazać bowiem, że produkty spożywcze, które zdecydował się przekazać organizacji, na co dzień umożliwiają mu wykonywanie czynności opodatkowanych.

Dobroczynność w przemyśle i w ogóle w szeroko pojętej branży spożywczej niesie ze sobą dla podatnika spore preferencje oraz bezpośrednie korzyści podatkowe. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z takiej opcji (o dowolnej porze roku, nie tylko zimą) – zapraszamy do współpracy z Biurem Rachunkowym GRIMP. Współpracujemy z wieloma organizacjami OPP, doskonale znamy prawo i przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń – chętnie pomożemy przeprowadzić całą akcję sprawnie, bezpiecznie i skutecznie – z pożytkiem dla każdej ze stron.