Wczasy pod gruszą – komu się należą?

Dodatkowe pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to jedna z najpopularniejszych form wsparcia wypoczynku pracowników. Dofinansowanie, popularnie określane jako wczasy pod gruszą, może być wypłacone zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu zatrudnienia. Sprawdź, komu zgodnie z Kodeksem pracy należą się dodatkowe środki na wakacje i czym ich wypłata różni się od świadczenia urlopowego.

Co to są wczasy pod gruszą?

Dodatkowe dofinansowanie do wypoczynku, potocznie określane jako „wczasy pod gruszą” to środki wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zamysłem wypłaty tego rodzaju wsparcia jest ułatwienie pracownikowi organizacji urlopu poprzez częściowe sfinansowanie jego kosztów, do czego obliguje pracodawcę Kodeks pracy.

Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik faktycznie wyjeżdża na indywidualne lub zorganizowane wakacje, czy planuje spędzić okres urlopowy w domu. Uzyskana kwota zależy od kilku czynników, takich jak m.in.: sytuacja materialna pracownika czy liczebność jego rodziny. Dowiedz się, komu powierzyć prowadzenie rachunkowości w swojej firmie. Sprawdź kadry i płace w Zielonej Górze.

Kiedy i komu należy się dofinansowanie?

Jak przewiduje Kodeks pracy, wczasy pod gruszą mogą być wypłacane w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 20 osób na cały etat – to właśnie w takich firmach zgodnie z prawem powinien być utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Mniejsze firmy nie są zobowiązane do jego zakładania, choć przepisy tego nie zabraniają.

Dofinansowanie do wczasów należy się zarówno aktualnym, jak i byłym pracownikom firmy (emerytom oraz rencistom), a także ich rodzinom oraz innym osobom, które ujęte zostały w opracowanym przez pracodawcę regulaminie funduszu socjalnego. W przypadku aktywnych zawodowo pracowników wymogiem niezbędnym do otrzymania urlopowego wsparcia jest skorzystanie przez nich z co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nawet jeśli w firmie działa ZFŚS, wypłata takiego świadczenia nie jest obowiązkowa – pracodawca może przeznaczyć pieniądze na inny cel, np. na świąteczne premie.

Wczasy pod gruszą – wypłata także po ustaniu zatrudnienia

Z punktu widzenia prawa do dofinansowania nie ma znaczenia to, czy pracownik planuje urlop w okresie letnim, czy w dowolnym momencie w ciągu roku. Wypłata wczasów pod gruszą po ustaniu zatrudnienia, a więc na rzecz byłych pracowników i ich rodzin, podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych, wymaga złożenia wniosku. Dokument powinien zawierać:

  • prośbę o wypłatę dofinansowania ze środków ZFŚS,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające jego sytuację materialną
  • informacje o liczbie i wieku dzieci,
  • planowany termin urlopowego wypoczynku,
  • podpis pracownika, emeryta lub rencisty.

Jeśli chodzi o wypłatę wczasów pod gruszą po ustaniu zatrudnienia, warto pamiętać, że nie należą się osobom, które zostały zatrudnione w innej firmie. Zgodnie z Kodeksem pracy jedyną kategorię byłych pracowników objętych urlopowym dofinansowaniem stanowią osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę.

Różnica pomiędzy wczasami pod gruszą a świadczeniem urlopowym

W przedsiębiorstwach, które nie wypłacają swoim pracownikom dofinansowania ze względu na brak zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca może zastosować inną formę wsparcia, a więc świadczenie urlopowe. Prawo do niego mają wyłącznie aktualni pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Warto również wskazać na fakt, że wczasy pod gruszą nie zależą od wymiaru czasu pracy, a świadczenie urlopowe już tak – wysokość tego drugiego dofinansowania naliczana jest wprost proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Potrzebujesz wsparcia w sprawie ZFŚS w Twojej firmie?

Wiesz już, czym są wczasy pod gruszą i komu się należą, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakresie stworzenia lub rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w swoim przedsiębiorstwie? A może poszukujesz księgowej, która wesprze Cię w wypłatach i sprawach kadrowo-płacowych? Skorzystaj z konsultacji biura rachunkowego w Zielonej Górze Grimp i powierz obsługę księgową swojej firmy ekspertom z wieloletnim doświadczeniem, by móc skupić się w pełni na rozwijaniu swojego biznesu. Skontaktuj się z nami już dziś!