Obowiązki pracodawcy podczas upałów w 2023 roku

Wysokie temperatury negatywnie wpływają na ogólną kondycję psychofizyczną ludzi. Tym samym wykonywanie obowiązków służbowych w okresie, gdy praca odbywa się podczas upałów, jest uciążliwe. Dla wielu pracowników jest to wyzwanie mocno skracające czas ich wydajności. Dlatego pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia im odpowiednich warunków, co normują przepisy prawa (w tym BHP) i wiąże się to m.in. ze wprowadzaniem dodatkowych udogodnień. W artykule podpowiadamy, o czym trzeba pamiętać w tym zakresie – sprawdź już teraz!

Upały a prawa pracownika

Lato to nie tylko czas urlopów i tym samym dłuższych przerw w realizacji zadań służbowych. W tym okresie wzrasta bowiem zainteresowanie odbywaniem praktyk, staży, ale również pracą sezonową. Ponadto wiele branż właśnie w okresie wakacyjnym z uwagi na wyższe zainteresowanie produktami i usługami zwiększa liczbę pracowników. Między innymi z tych powodów należy pamiętać o tym, jakie są obowiązki pracodawcy podczas upałów wynikające z przepisów prawa pracy i BHP. W dalszej części opisują je specjaliści naszego biura rachunkowego świadczącego m.in. takie usługi w Zielonej Górze, jak kadry i płace!

Upały w pracy, jakie obowiązki ma pracodawca?

Temperatury powinny utrzymywać się poniżej 30°C w pomieszczeniach biurowych, 28°C w przypadku wykonywania ciężkich zadań fizycznych, natomiast 26°C podczas realizacji obowiązków służbowych w warunkach szczególnych. Jeżeli chodzi o upał w pracy a prawa pracownika, to powinien on mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do wykonywania powierzonych mu zadań, możliwość skrócenia czasu ich realizacji lub dodatkowego odpoczynku, a także dostęp do wody. Osobom pracującym na zewnątrz pracodawca musi też zapewnić zacienione miejsce, pozwalające schronić się przed słońcem w trakcie np. przerw na posiłek.

Dostęp do wody w zakładzie pracy w upały

Obecne przepisy prawa nakazują każdemu pracodawcy zapewnienie pracownikom bezpłatnego dostępu do napojów, gdy temperatura wewnątrz pomieszczeń przekracza 28°C, a na zewnątrz 25°C. Natomiast podczas wykonywania obowiązków w niezbyt czystych warunkach, musi zostać zapewniony dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych. Ponadto, gdy praca w upały jest fizyczna i realizowana w warunkach uciążliwych, wtedy pracownicy powinni otrzymywać napoje izotoniczne, płyny zawierające sole mineralne i posiłki wzmacniające, a także dodatkową przerwę na ich spożycie oraz regenerację.

Kiedy pracownikowi przysługuje skrócony czas pracy w upały?

W dni gdy temperatura jest bardzo wysoka, wydajność pracowników może spaść, co przekłada się na jakość wykonywanych zadań i konieczność robienia częstszych przerw. Dlatego w upały skrócenie czasu pracy, często okazuje się dobrym rozwiązaniem. Nie jest to obowiązkowe, lecz przepisy prawa dopuszczają taką możliwość. W niektórych przypadkach osoby zatrudnione mogą przejść na tryb zdalny.

Warto pamiętać, że pracodawca może zarówno skrócić czas pracy podczas upałów, jak i wyznaczyć dodatkowe przerwy na odpoczynek. Oczywiście wszystko to zależy od jego dobrej woli.

Jak zapewnić optymalne warunki pracy w upały?

Latem gdy panują wysokie temperatury, należy nie tylko spełnić podstawowe obowiązki leżące po stronie pracodawcy wynikające z przepisów prawa, ale także zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Godnymi polecenia rozwiązaniami są:

  • dłuższa lub dodatkowa przerwa w pracy w upał,

  • skrócenie ilości godzin wykonywania zadań służbowych,

  • w miarę możliwości przejście na system zdalny albo elastyczny grafik.

Niektóre firmy zapewniają kremy z filtrem, jeżeli zakres obowiązków wymaga ekspozycji na promienie słoneczne. Ponadto pracownicy powinni mieć dodatkowy czas na umycie się przed spożyciem posiłków, a także okrycie głowy podczas aktywności na słońcu.

Gdzie znaleźć informacje dotyczące obowiązków pracodawcy w upały?

Osoby szukające rzetelnych porad dotyczących powyższych kwestii zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Jeśli chodzi o prawa prawników oraz obowiązki pracodawcy podczas upałów, Biuro Rachunkowe Grimp z Zielonej Góry świadczy m.in. usługi doradcze w tym zakresie. Podpowiemy, jak prowadzić przedsiębiorstwo w okresie długo utrzymujących się wysokich temperatur i zapewnimy związane z tym wsparcie, np. dotyczące skrócenia czasu pracy czy dodatkowych przerw dla pracowników!