Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa, czyli projekt zapowiedziany przez Premiera 18 marca 2020 r. tuż po Radzie Gabinetowej, ma ograniczyć skutki epidemii koronawirusa w Polsce. Pakiet pomocowy ma stanowić wsparcie dla gospodarki dotkniętej kryzysem w wyniku pandemii.W najbliższych dniach ma on znaleźć odzwierciedlenie w projektach ustaw, które trafią do Sejmu.

Tarcza antykryzysowa – 5 filarów wsparcia

 • Bezpieczeństwo pracowników – o wartości 30 mld zł.
 • Finansowanie przedsiębiorstw – o wartości 74 mld zł.
 • Ochrona zdrowia – o wartości 7,5 mld zł.
 • Wzmocnienie systemu finansowego – o wartości 70,3 mld zł.
 • Program inwestycji publicznych – o wartości 30 mld zł.

Tarcza antykryzysowa jako wsparcie przedsiębiorców

Najważniejsze działania pakietu antykryzysowego:

 • Wsparcie państwa w wypłacie wynagrodzeń pracowników w firmach z problemami

W przypadku firm, w których w związku z kwarantanną pojawią się przestoje, państwo pokryje połowę wynagrodzenia postojowego pracownika. Limit dopłaty wyniesie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r., czyli ok. 1900 zł brutto. Propozycja to model 40/40/20, co oznacza odpowiednio: 40% wkładu państwa, 40% wkładu pracodawcy i 20% wkładu pracownika. Oznacza to, że pracownicy firm dotkniętych przestojem w czasach kwarantanny mogą liczyć na pensję w wysokości maksymalnie 3,8 tys. zł brutto, co na rękę daje kwotę około 2,7 tys. zł.

 • Odroczenie płatności składek ZUS o 3 miesiące.

Tarcza antykryzysowa zakłada odroczenie – bez opłat oraz zapewnienie, że późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty.

 • Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) oraz dla osób samozatrudnionych.
 • Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł. (w tym opcja umorzenia pożyczki dla firm, które zdecydują się nie zwalniać pracowników w ciągu 6 miesięcy).

500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

 • Wakacje kredytowe i leasingowe

Możliwość zawieszenia płatności rat kredytowych i leasingowych.

 • Wsparcie w leasingu dla firm z problemami

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych.

 • Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych
 • Odroczenie płatności podatków – PIT, CIT, VAT– bez opłat i odsetek.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

Branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł.

 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm

Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz dostać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł

Fundusz PFR Inwestycje będzie miał do dyspozycji 6 mld zł na dokapitalizowanie tych firm, które nie mają zdolności kredytowej – albo w formie obejmowania udziałów, albo poprzez emisje obligacji.

 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw

Wcześniej ZUS poinformował o wprowadzeniu ułatwień w związku z pandemią koronawirusa. Więcej  o tarczy kryzysowej można poczytać na rządowej stronie.