Milcząca zgoda

Choć dla wielu osób nadal jest to zaskakujące, okazuje się, że brak akceptacji oferty kontrahenta może wcale nie oznaczać jej odrzucenia. W niektórych sytuacjach można uznać, że przedsiębiorca wyraził tak zwaną milczącą zgodę (przyjął warunki oferty), chociaż nie odpowiedział i nie odpisał na zapytanie. Czym jest milcząca zgoda? Kiedy dochodzi do takiej sytuacji i kiedy ma ona moc prawną? Kiedy ma zastosowanie, a kiedy nie można jej uznać?

Co to jest milcząca zgoda?

Prowadzenie firmy w sposób naturalny wiąże się z korespondowaniem z innymi podmiotami. Jednym z celów takiej korespondencji jest wysyłanie zapytań ofertowych i otrzymywanie ofert handlowych. Niektórzy przedsiębiorcy wysyłają wiele zapytań, a odpowiadają wyłącznie na wybrane z nich. Okazuje się, że niektórzy kontrahenci brak jakiejkolwiek reakcji ze strony przedsiębiorcy (pytającego o ofertę)  zgodnie z prawem traktują jako tzw. zgoda domyślna (milcząca) – nie musi być ona wcale wyrażona wprost.
Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki, aby do tego doszło. Można wskazać trzy warunki sine qua non, które muszą zajść jednocześnie, by tzw. milcząca zgoda miała zastosowanie. Jakie?

1. Współpraca musi odbywać się pomiędzy dwoma firmami;
2. Przedmiot korespondencji dotyczy umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
3. W sytuacji można mówić o tzw. stałych stosunkach gospodarczych.

Zgoda milcząca nie ma i nie będzie miała nigdy zastosowania na linii firma-osoba prywatna.

Jak rozumieć stałe stosunki gospodarcze?

To pojęcie budzi wiele kontrowersji, ponieważ pozostawia spore pole do nadużyć. Najogólniej jednak rzecz ujmując, stałe stosunki gospodarcze to ogół działań pomiędzy dwoma podmiotami, które trwają od jakiegoś czasu. Działania te muszą wynikać z wzajemnych umów i ustaleń. O takiej sytuacji nie ma mowy, gdy pomiędzy dwoma firmami doszło do podpisania jednorazowej umowy.

Jeżeli w wyniku niedomówienia dojdzie do sporu, który będzie wynikał z zajścia milczącej zgody, będzie zawsze każdorazowo rozpatrywany w kontekście konkretnej sytuacji. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, warto w umowie z danym podmiotem (najlepiej każdym) zawrzeć stosowny zapis, który będzie regulował kwestię braku odpowiedzi na ofertę.

Rozpoczęcie wykonania umowy = wyrażenie zgody?

W niektórych sytuacjach, w myśl ogólnych zwyczajów panujących w części branż, nie wymaga się stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie oferty. W takich przypadkach zawarta umowa dochodzi do skutku z chwilą, gdy jeden z przedsiębiorców przystąpi do jej wykonania.

Mimo iż milczącej zgody nie praktykuje się często, nadal zdarzają się firmy powołujące się na taką opcję. Jeśli chcesz odpowiednio sformułować swoje firmowe umowy i zabezpieczyć interes swojej firmy, aby w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek – zgłoś się do nas! Zespół Biura Rachunkowego GRIMP zadba o poprawność, zgodność z prawem i przystępność Twoich firmowych umów!