Jak rozliczyć PIT?

Otrzymujemy od Państwa mnóstwo zapytań o tegoroczne rozliczenie się z urzędem skarbowym po wprowadzonych zmianach. W tym roku nie tylko możemy rozliczyć się bez wychodzenia z domu, ale również deklaracja zostanie wypełniona za nas (w wersji podstawowej). Ministerstwo wypełni PIT na podstawie informacji otrzymanych od naszych pracodawców.

Deklarację możemy zmodyfikować, dodając przysługujące nam ulgi lub chęć wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Wszystkich czynności dokonamy posiadając profil zaufany ePUAP lub dane:
– PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
– kwotę przychodu z PIT za rok 2017
– jedną z kwot przychodu za 2018 rok, np. z PIT-11

Logujemy się poprzez stronę ministerstwa:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Aby się zalogować podajemy dane, o które zostaniemy poproszeni lub logujemy się poprzez profil zaufany ePUAP.

Po zalogowaniu zostaniemy przeniesieni do naszego rozliczenia, które będziemy mogli zaakceptować, nanieść zmiany lub całkowicie odrzucić.

Rozwiązanie jest dużym ułatwieniem dla podatników i pozwala na rozliczenie się z urzędem skarbowym w bardzo krótkim czasie bez wychodzenia z domu. Strona, poprzez którą możemy się rozliczyć, jest przejrzysta, intuicyjna i łatwa w obsłudze.

Pamiętajmy, że czas na akceptację lub zmianę deklaracji i jej wysłanie oraz zapłacenie podatku, mamy do 30 kwietnia 2019 r.

WAŻNE:

– z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej zobligowane do rozliczenia się na PIT-37 lub PIT-38;
jeżeli podatnik nie zrobi nic, tzn. ani nie zaakceptuje, ani nie odrzuci zeznania na Portalu Podatkowym do 30.04.2019, zeznanie zostanie złożone automatycznie w przygotowanej przez ministerstwo formie;
skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, można również złożyć zeznanie samodzielnie w formie papierowej lub elektronicznej (np. przez programy komercyjne).