Użytkowanie samochodów w firmie – zmiany w przepisach

Nowy rok przyniósł pewne zmiany dotyczące użytkowania samochodów w działalności gospodarczej oraz leasingów na samochody. Nasz zespół księgowy przekazywał te informacje Klientom na bieżąco, postanowiliśmy jednak usystematyzować tę wiedzę i przekazać w pigułce wszystko, co trzeba wiedzieć o użytkowaniu samochodów w firmie.

Zacznijmy od tego, kogo zmiany nie dotyczą?

– pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 86a ust 3 pkt 1 ustawy o VAT);
– pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
c) pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

A kogo dotyczą?

1. Zmiany dotyczą wszystkich, czyli nie tylko tych, którzy dopiero w 2019 roku kupią lub wezmą w leasing/wynajem auto, ale także leasingobiorców i posiadaczy „osobówek”, którzy zrobili to w latach wcześniejszych.

SAMOCHODY UŻYWANE WYŁĄCZNIE FIRMOWO

2. W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (posiadających VAT-26, z ewidencją przebiegu na każdy przejechany 1 km, zgadzającą się ze stanem licznika) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.

SAMOCHODY UŻYWANE FIRMOWO I PRYWATNIE

3. W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem jest 75% (kwoty faktury) wydatków eksploatacyjnych.
4. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w prowadzonej działalności prywatne samochody osobowe (niezaliczone do środków trwałych), nie będą już prowadzić kilometrówki w celu określenia limitu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu. Od stycznia 2019 roku do kosztów podatkowych trafia odgórnie wyznaczone 20% wszystkich wydatków poniesionych w związku z eksploatacją pojazdu niefirmowego.

Wydatki z tytułu używania samochodu to między innymi:

• paliwo
• oleje i inne “płyny”
• serwis, przeglądy, naprawy
• części zamienne, opony
• opłaty parkingowe, autostradowe itp.

LIMIT AMORTYZACJI

5. Podniesiony został limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (z 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
6. Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) został objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (wcześniej nie było limitu), które po 1 stycznia 2019 zostały wzięte w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych. Co oznacza, że kosztem są raty leasingu do kwoty 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) w ciągu roku. Raty leasingowe po przekroczeniu limitu będą NKUP-em.

Umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedzi na dodatkowe pytania lub wątpliwości udzieli Państwa księgowa. Zapraszamy do kontaktu.