Sprawozdanie finansowe za 2021 – do kiedy sporządzić?

Jak co roku przedsiębiorców czeka sporządzenie sprawozdania finansowego za miniony rok. Czas na sporządzenie sprawozdania finansowego upływał wcześniej 31 marca. Tak jak w dwóch latach poprzednich termin ten został wydłużony. Powodem tego była pandemia oraz trudności wynikające z wprowadzenia Nowego Ładu. Wyjaśniamy zatem, do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok i o czym trzeba pamiętać.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – wydłużone terminy

Ministerstwo Finansów – wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców i księgowych – rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. wydłużyło terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego. Przyczyną przedłużenia tych terminów była pandemia, która utrudniała przewidywalność prowadzonej działalności, a także często uniemożliwiała terminowe wykonywanie prac np. z powodu absencji pracowników. Dodatkowo liczne zmiany związane z Nowym Ładem wymagały uważnego wprowadzenia. Dzięki decyzji Ministerstwa Finansów księgowi i przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na prawidłowe przygotowanie sprawozdań.

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów wydłużyły terminy sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania do odpowiednich instytucji sprawozdań finansowych jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF) i organizacji pozarządowych zasadniczo o 3 miesiące. Warto tu podkreślić, że w przeciwieństwie do zeszłego roku, przesunięcie terminów dotyczy również sprawozdań skonsolidowanych. Natomiast terminy dotyczące jednostek sektora finansów publicznych przedłużono o miesiąc. Przypomnijmy, że pierwotnie sprawozdania trzeba było sporządzić do 31 marca 2022.

Na mocy wspomnianego rozporządzenia przesunięto wiele terminów. W kwestii sprawozdań finansowych najważniejszą informacją jest wydłużenie terminu na ich sporządzenie o 3 miesiące. Zatem sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządzamy do 30 czerwca 2022 r. i jest to termin ostateczny.

Szczegółowe informacje o przesunięciu terminów sprawozdawczych oraz ich podstawie prawnej znajdują się na stronie rządowej w artykule Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021.