Kasy fiskalne online

Od 1 stycznia 2020 roku na niektórych przedsiębiorcach spoczywa nowy obowiązek – muszą oni posiadać kasy fiskalne online. Na razie zmiany te dotyczą wybranych branż, z czasem lista przedsiębiorstw będzie się powiększać. Z naszego artykułu dowiesz się, jak przygotować się do zmian.

Kasy fiskalne online – ustawa

Nowe obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych online nakłada na przedsiębiorców znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 15 marca 2019 r. i rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.
Wymiana tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online będzie odbywała się w kilku etapach i zależeć będzie od rodzaju prowadzonej działalności. Podatnicy będą musieli zadbać o stałe połączenie nowych kas z Internetem w celu umożliwienia przesyłania raportów do Centralnego Repozytorium Kas. Zadaniem systemu będzie odbieranie i gromadzenie danych do celów analitycznych i kontrolnych. Wszelkie dane będą udostępniane Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych.

Kasy fiskalne online – cel wprowadzenia

Wprowadzenie nowych kas ma na celu ograniczenie zjawiska tzw. szarej strefy przez co ma poprawić kondycję finansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa podatkowe. Dodatkowo, celem zmian jest zwiększenie liczby płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego i paragonów elektronicznych.

Kasy fiskalne online – terminy wprowadzenia

Wprowadzenie kas online nie nakłada konieczności wymiany dotychczas użytkowanych kas rejestrujących. Wyjątek stanowią niektóre branże, narażone na wyłudzenia VAT, w przypadku których stosowanie kas online będzie obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek posiadania kas fiskalnych online posiadać będą podatnicy zajmujący się:

 • świadczeniem usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym też naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. w kasy fiskalne online muszą zaopatrzyć się podatnicy świadczący usługi:

 • związane z wyżywieniem, przez stacjonarne placówki gastronomiczne między innymi restauracje, w tym również punkty prowadzone sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (hotele),
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online objęci będą podatnicy, którzy świadczą usługi:

 • budowlane,
 • prawnicze,
 • fryzjerskie – zakłady fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej – lekarze i lekarze dentyści, gabinety lekarskie
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu).

Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieni wśród wcześniejszych grup będą zobowiązani wymienić kasy.

Ulga na zakup kas online

Zakup kas online będzie w części refundowany. Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnicy będą mieli prawo do odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie refundowany.
Odliczenia można będzie dokonać pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej bądź posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup. Dodatkowo, zakup kasy rejestrującej nie powinien wystąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Kasa fiskalna online – niekoniecznie na własność

Zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach wybrane grupy podatników nie będą musiały kupować kasy fiskalnej online na własność. Nowe przepisy przewidują bowiem możliwość używania nowych kas na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze. Pozwalają też ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy w postaci oprogramowania – aplikacji instalowanej na dowolnym urządzeniu łączącym się z Internetem.

obowiązkowe kasy fiskalne online